Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO

Teckningstid: 13 maj – 27 maj 2024

Erbjudandet i korthet

NanoEcho har erhållit villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Syftet med emissionen är att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi. Emissionslikviden kommer att ta Bolagets produkt genom den största delen av ”proof of concept”-studien på patient. Därefter återstår att avsluta ”proof of concept”-studien på patient, samt att genomföra den avslutande kliniska registreringsstudien innan produkten kan kommersialiseras.

Typ av transaktion

Unitemission, publikt erbjudande riktat till allmänheten i samband med IPO.

Typ av instrument

Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption med lösenkurs 1,00 SEK och löptid om nio månader. Två (2) teckningsoptioner kan inlösas mot en (1) aktie.

Värdering

41 MSEK (pre-money).

Emissionsvolym

Cirka 41 MSEK med möjlighet att utöka erbjudandet till cirka 53 MSEK.

Antal erbjudna aktier

Erbjudandet omfattar 48 028 056 aktier. Ytterligare 12 000 000 aktier kommer att emitteras vid maximal utökning av erbjudandet.

Teckningskurs

0,85 SEK per unit, motsvarande 0,85 SEK per aktie.

Teckningsåtaganden och garanti

Teckningsåtaganden från styrelse och ledning uppgående till [XX] MSEK Bottengaranti om cirka [XX] MSEK.

Teckningstid

13 maj – 27 maj 2024.

Indikativ första dag för handel

28 maj 2024 för aktien. Första handelsdag för teckningsoptionen är beräknad till den 5 juni 2024.

Länkar

Information om teckning samt teckningssedel
Teckning via Avanza
Teckning via Nordnet

Den 22 maj klockan 17.00 hålls en livestreamad bolagspresentation på NanoEcho’s hemsida. Har du frågor, mejla dem till ir@nanoecho.se senast den 20 maj.

We use cookies to enhance your experience on our website and analyze our traffic. By clicking ‘Accept,’ you consent to our use of cookies. You can learn more about the types of cookies we use and how to manage them in our privacy policy.