NanoEcho AB har genomfört en riktad nyemission, vilken har tillfört bolaget cirka 34,1 MSEK. Likviden från nyemissionen, tillsammans med de 13 MSEK som redan fanns i bolagets kassa, kommer att täcka utgifterna när systemet görs redo för CE-märkning inför en framtida kommersialisering.

”Vår genomförda emission har gett oss möjligheten att kunna fokusera på att utföra den planerade kliniska studien under nästa år, finjustera och anpassa det portabla systemet för kommersialisering samt förbereda oss för en regulatorisk fas”, säger Linda Persson, VD på NanoEcho.

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.