Den 15 maj tillträdde Linda Persson som ny VD för NanoEcho. Linda är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner i industrin inom produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag så som Baxter och Sony.

”Jag är mycket nöjd med att vi lyckats komplettera vårt redan starka team genom att rekrytera Linda Persson som ny VD för NanoEcho. Hon är en mycket uppskattad och inspirerande ledare. Hennes kunskap och erfarenheter kommer bli ett stort tillskott för bolaget”, säger Stefan Andersson-Engels styrelseordförande i NanoEcho.

”Enligt mig har NanoEcho alla byggstenar för att lyckas. Den nyskapande ultraljudstekniken i kombination med ett engagerat team utgör en mycket stabil grund för bolagets utveckling. Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att fått förtroende att bli NanoEchos nya VD och att leda bolaget in i framtiden. Jag ser fram emot att ta mig an detta uppdrag och att tillsammans med alla medarbetare fullfölja uppgiften att bygga ett framgångsrikt bolag som ska bidra till en bättre sjukvård för cancerpatienter”, säger Linda Persson.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar en banbrytande teknologi där nanopartiklar används som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.