Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma, som är planerad den 11 maj 2023 Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning, som antagits av styrelsen.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen för NanoEcho AB (publ), (556951–9845), fastställdes vid extra bolagsstämma den 18 november 2021.

Bolagsordning för NanoEcho AB (publ)

 

Ledning & styrelse
Ledningen består av personer med gedigen erfarenhet och kunskap inom medicinteknik och kommersialisering. Det finns även en bakgrund av att lyckosamt driva produkter från idéstadium till framgångsrika lanseringar.
Ledning
Dr. Linda Persson
CEO

Antal aktier: 50.000

E-post: lp@nanoecho.se

Linda Persson är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner med fokus på produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag, såsom Baxter och Sony.

Magnus Santesson
CTO

Antal aktier: 66.000

E-post: ms@nanoecho.se

Magnus Santesson är utbildad vid Lunds universitet inom computer science. Magnus har en gedigen erfarenhet som program- och projektledare för tekniska globala utvecklingsprojekt inom så väl snabbrörliga konsumentvaror som inom medicinteknik.Han har även varit med och grundat och utvecklat Mobytech Consulting, som kom att ha 28 anställda, innan det såldes till ett franskt konsultbolag.

Henrik Ljung
CFO

Antal aktier: 21.953 (via bolaget Ljung & Winbladh AB)

E-post: hl@nanoecho.se

Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Han har gedigen bakgrund som auktoriserad revisor och mångårig erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag såsom bl.a. Acconeer AB, Carbiotix AB, Qlife Holding AB och AB Sardus. Henrik har stor erfarenhet av bolag i tidigt utvecklingsskede samt företagsförvärv. Henrik Ljung är anlitad på konsultbasis motsvarande ca 20 procent av en heltidstjänst.

Kristina Hallström
CCO/CMO, QA/RA

Antal aktier: 40.000

E-post: kh@nanoecho.se

Kristina Hallström är legitimerad fysioterapeut och civilekonom med en master i marknadsföring från Lunds universitet. Hon har jobbat många år i ledande befattningar som ansvarig för marknadsstrategi, marknadskommunikation, PR och clinical affairs i internationella medicintekniska företag, så som Getinge, Arjo, ProstaLund och Care of Sweden.

Dr. Ulrika Axelsson
Klinisk direktör

Antal aktier: 0
E-post: ua@nanoecho.se

Ulrika Axelsson är disputerad i Immunteknologi och har erfarenhet av att driva kliniska studier. Hon kommer närmst från arbete som affärscoach på SmiLe Life Science Incubator. Innan dess har Ulrika bland annat arbetat på PainDrainer AB och i ledande befattningar på CREATE Health Translational Cancer Center på Lunds universitet, med syfte att kommersialisera forskning inom onkologi.

Styrelse

Daniel Johnsson
Styrelseordförande

Antal aktier: 5.933.355 (via bolaget Quiq Holding AB)

Erfaren serieentreprenör med ett flertal framgångsrika ”exits”. 25 års erfarenhet som VD i Exertis Nordics AB, varav de sista 7 åren i börsnoterad koncern. Är numera aktiv som investerare och rådgivare. Idag styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ), Postery AB, Renable AB, Admazing AB, samt styrelseledamot i Quiq Holding AB, Flower Infrastructure Technologies AB, Playground TV AB, Chillimobil AB, Workpilots Oy.

Dr. Ann-Christin Malmborg Hager
Styrelseledamot

Antal aktier: 0

Lång erfarenhet av att starta företag inom life science. Hon har tidigare varit VD på PainDrainer AB, SenzaGen AB, DiaProst AB, Cantargia AB och XImmune AB. Har arbetat som Investment Director på LU Bioscience och VP Business Development på Alligator Bioscience AB. Är idag VD på Uptake Bio AB, rådgivare till start-up bolag samt styrelseledamot i SenzaGen AB, Lead Biologics International AB, Avena Partners AB och Hager Consulting AB.

Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till Bolaget. 

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Åke Bengtsson
Styrelseledamot

Antal aktier: 0

Åke har en lång karriär inom ledningsfunktioner som CFO och CEO från olika tillverkande industrier med internationell footprint. Åke innehar en Executive MBA från SIMI Köpenhamn. Han erbjuder idag interimtjänster inom företagsledning och rådgivningsroller, via eget bolag. Åke är även verksam som Business coach för Produktionsänglar, Södertälje Science Park och Senior Business Advisor, SMILE Incubator. Åke är styrelseledamot i Nosterix AB.

Dr. Tord Labuda
Styrelseledamot

Antal aktier: 0

Tord är disputerad i Tumörimmunologi från Lunds Universitet och har mer än 15 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin framförallt inom R&D men även i kommersiella roller . Idag har Tord en operationell roll som Vice President och global chef för klinisk utveckling hos LEO Pharma i Danmark. Tords passion ligger i ledarskap och strategisk vägledning till nya patientlösningar och skapande av kommersiellt värde.Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Valberedning

Valberedningen i Nanoecho inför årsstämman 2023 hade följande sammansättning:

•  Per-Anders Josenby, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 16 procent av aktier och röster
•  Sandra Petersson, utsedd av en ägare som representerar cirka 8 procent av aktier och röster
•  Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av en ägare som representerar cirka 6 procent av aktier och röster

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen per e-post ir@nanoecho.se.

 

 • Sjöstrand S, Evertsson M, Jansson T, “Magnetomotive Ultrasound Imaging Systems: Basic Principles and First Applications”, Ultrasound Med Biol, Volume 46, (2020), Issue 10, Pages 2636-2650
 • J. Oh, M.D. Feldman, J. Kim, C. Condit, S. Emelianov, T.E. Milner “Detection of magnetic nanoparticles in tissue using magneto-motive ultrasound”, Nanotechnology, 17 (2006), pp. 4183-4190
 • Evertsson, Maria, et al. ”Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • Maria Evertsson, Magnus Cinthio, Sarah Fredriksson, Pontus Kjellman, Rene in’t Zandt, Hans W. Persson, Tomas Jansson: Multimodal detection of iron oxide nanoparticles in rat lymph nodes using Magnetomotive ultrasound imaging and Magnetic Resonance Imaging, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control,  vol 61, no.8, pp 1276-1283, 2014.
 • L. Johnson et al; Deposition of Superparamagnetic Iron-Oxide Nanoparticles in Axillary Sentinel Lymph Nodes Following Subcutaneous Injection, Histopathology 62 (2013), 481–486
 • Ghilli, M., et al. ”The superparamagnetic iron oxide tracer: a valid alternative in sentinel node biopsy for breast cancer treatment.” European journal of cancer care 26.4 (2017): e12385.
 • R. Qiao, C. Yang, M. Gao ”Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: from preparations to in vivo MRI applications”, J Mat Chem, 19 (2009), pp. 6274-6293
 • Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. ”Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality” Gut. 01 april 2017;66(4):683–91
 • Thorlacius H, Toth E ” Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar” Läkartidningen vol 115
 • Thorlacius H., Uedo N., and Toth E. Endoskopisk dissektion av submukosa vid kolorektala polyper. Läkartidningen, 2012;45:2019-2023.
 • Srisajjakul S, Prapaisilp P, Bangchokdee S. Pitfalls in MRI of rectal cancer: What radiologists need to know and avoid. Clinical imaging. 2017;50:130-40.
 • Siddiqui MRS, Simillis C, Hunter C, Chand M, Bhoday J, Garant A, et al. A meta-analysis comparing the risk of metastases in patients with rectal cancer and MRI-detected extramural vascular invasion (mrEMVI) vs mrEMVI-negative cases. British journal of cancer. 2017.
 • de Jong EA, ten Berge JC, Dwarkasing RS, Rijkers AP, van Eijck CH. The accuracy of MRI, endorectal ultrasonography, and computed tomography in predicting the response of locally advanced rectal cancer after preoperative therapy: A metaanalysis. Surgery. 2016;159(3):688-99.
 • Rönnow CF, Arthursson V, Toth E, Krarup PM, Syk I, Thorlacius H. “Lymphovascular Infiltration, Not Depth of Invasion, is the Critical Risk Factor of Metastases in Early Colorectal Cancer: Retrospective Population-based Cohort Study on Prospectively Collected Data, Including Validation” Annals of Surgery. March 13, 2020
 • Mehta, S. J., Morris, A. M., Kupfer, S. S. ”Colorectal Cancer Screening Starting at Age 45 Years — Ensuring Benefits Are Realized by All” JAMA Network Open. 2021;4(5):e2112593. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.12593.

 • Evertsson, Maria, et al. ”Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • M. O’Donnell, ”Magnetic nanoparticles as contrast agents for molecular imaging in medicine”, Physica C, 548 (2018), pp. 103-106
 • B.E. Levy, M.M. Hossain, J.M. Sierchio, D. Thapa, C.M. Gallippi, A.L. Oldenburg, ”Effect of model thrombus volume and elastic modulus on magnetomotive ultrasound signal under pulsatile flow”, IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 65 (2018), pp. 1380-1388
 • M. Fink, H. Ermert, S. Lyer, C. Alexiou, ”Influence of naturally occurring tissue movements on magnetomotive ultrasound detection of iron oxide nanoparticles for magnetic drug targeting”, 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
 • Santiesteban DY,  Kubelick K,  Dhada KS,  Dumani D,  Suggs L,  Emelianov S, ” Monitoring/Imaging and Regenerative Agents for Enhancing Tissue Engineering Characterization and Therapies”, Annals of Biomedical Engineering, 21 Dec 2015, 44(3):750-772

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.