Korrekt diagnos vid rektalcancer

– En pusselbit för individanpassad cancerbehandling

Korrekt diagnos vid rektalcancer

– En pusselbit för individanpassad cancerbehandling

Vision och strategi

NanoEcho är ett bolag som utvecklar en ny diagnostisk metod för att fastställa om tidig rektalcancer har spridit sig till närliggande lymfkörtlar – en metod som har potential att generera betydande hälsoekonomiska vinster.

Visionen är att alla rektalcancerpatienter ska få en korrekt diagnos och därmed en optimal individanpassad behandling.

Strategin innefattar att NanoEcho ska introducera en ny metod för förbättrad diagnostik av tidig rektalcancer och att ansöka om myndighetsgodkännande för sitt bildgivande system under 2027. Systemet ska ha funktionalitet för att möta kundernas behov och skapa hälsoekonomiska fördelar.

Ambitionen är att undersökningen ska bli etablerad klinisk praxis och därmed en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter

En bit som saknas i dagens sjukvård

Idag är etablerad klinisk praxis för rektalcancerdiagnostik vävnadsanalys, datortomografi av bröstkorgen och magnetkameraundersökning (MRI). Dessa undersökningar ligger till grund för val av behandling och utgör det så kallade standardiserade vårdprogrammet. Tyvärr saknas en metod för att med säkerhet kartlägga spridningen till närliggande lymfkörtlar, en viktig pusselbit för val av optimal behandling. NanoEchos målsättning är att fylla detta globala gap i dagens sjukvård

Vägen mot målet

Produktutveckling

NanoEchos bildgivande system är färdigutvecklat och uppfyller både kundernas och myndigheternas krav på medicinteknisk utrustning. Systemet är redo att användas på patienter i kliniska studier.

Kliniskt fokus

Utveckling av den diagnostiska metoden och den kliniska vägen framåt sker i nära samarbete med läkare inom rektalkirurgi och diagnostik, företrädesvis på universitetssjukhus.

Marknad

Fokus är marknadsgodkännande i Europa, med initialt fokus på Sverige. En hälsoekonomisk modell har tagits fram som underlag för prissättning.

Attraktiv affärsmodell

Affärsmodell baseras på ”razer-blade modellen”, kunden betalar per behandling. Detta skapar löpande intäktström under hela systems livscykel.

Försäljning

Planen är att etablera försäljning genom partnerskap med distributörer/medicintekniska företag som redan idag säljer utrustning för bilddiagnostik.

Värdeskapande milstolpar

Disclaimer: Plan baserad på att NanoEcho kan anskaffa nödvändigt kapital.

Vår historia

NanoEcho grundades av en forskargrupp på institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. Bolaget registrerades 2013, då första patentansökan lämnades in, fokus var forskning. 2019 tog NanoEcho in kapital och 2020 började dagens organisation att byggas under ledning av nuvarande VD Linda Persson.

”Vi förväntar oss att kunna lösa ett viktigt kliniskt problem inom rektalcancerdiagnostik. Tekniken i sig har även många andra potentiella tillämpningsområden såsom detektion av prostatacancer, identifikation av farliga plack i blodkärl eller som ett viktigt verktyg för stamcellsterapier.”

Tomas Jansson

Professor i medicin & teknik samt grundare av NanoEcho

Framtida potential

I nästa steg finns goda möjligheter att vidareutveckla NanoEchos utrustning och metod för annan klinisk användning.

Prostatacancer

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna. Vår prob kommer, efter mindre justeringar, även att kunna användas för att avbilda relevanta områden kring prostatakörteln. Vi bedömer att kliniska studier kan starta två till tre år efter det att den tekniska utvecklingen av utrustningen har startat

Åderförkalkning

Åderförkalkning innebär att det uppstår en skada inuti ett blodkärl som leder till beläggningar (plack) som kan lossna och orsaka en blodpropp. Plack skulle kunna dra till sig nanopartiklar via immunceller, 
som skulle kunna detekteras med 
vår metod. Vi bedömer att kliniska studier
kan starta cirka 4-6 år från det att tekniska utveckling startar.

Stamcellsterapi

Stamcellsterapi bygger på att man tillsätter stamceller som stimulerar återuppbyggnad av det skadade organet. En möjlig framtida applikation är att övervaka processen genom att man preparerat stamcellerna med nanopartiklar. Området befinner sig på forskningsstadiet.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.