Klinisk väg framåt

– med fokus på marknadsgodkännande

Klinisk väg framåt

– med fokus på marknadsgodkännande

Plan för att visa klinisk nytta

NanoEcho arbetar systematiskt tillsammans med vården för att ta fram klinisk evidens för en ny diagnostisk metod. Målsättningen med den kliniska vägen framåt är att skapa underlag för marknadsgodkännande av det bildgivande systemet som innefattar både utrustningen och nanopartiklarna. Systemet är dokumenterat och påvisat säker att använda på patient.  När myndigheterna har godkänt ansökan om att inleda de kliniska prövningarna planeras följande att utföras:

Definiera optimalt tillvägagångsätt för att injicera nanopartiklarna i människor

Målet är att fastställa nanopartikeldos och optimal tid mellan injicering av nanopartikel och genomförande av undersökningen.

"Proof of concept” på patienten

Målet är att bevisa att undersökningsmetoden är säker och fungerar på patient, samt att ta fram utbildningsmaterial, instruktioner för hur den diagnostiserande läkaren ska tolka bilderna.

Skapa kliniska bevis för officiell registrering

Målet är att visa att NanoEchos diagnostiska metod är säker och inhämta klinisk evidence. Patienterna undersöks i en kontrollerad studie baserad på en fastställd dos och tid mellan injektion och undersökning. Diagnosterande läkare tolkar bilderna utifrån det framtagna utbildningsmaterialet.

Kliniska utvecklingsstudier pågår

Två prövarledda kliniska utvecklingsstudier av utopererad rektalcancervävnad pågår, en vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, under ledning av professor Eva Angenete och en vid Skåne Universitetssjukhuset i Malmö, under ledning av professor Henrik Thorlacius. Återkoppling från dessa studier har gett NanoEcho kontinuerlig vägledning till utvecklingen och användandet av produkten, samt till fortsatt klinisk utvärdering av den diagnostiska metoden.

En bild på magnetiska nanopartiklar i mänsklig vävnad, skapad med NanoEchos prototypsystem publicerad i vetenskapligt granskad tidskrift.

Jansson T, Jansson L, Mousavi A, Persson L, Angenete E, Detection of magnetomotive ultrasound signals from human tissue, Nanomedicine: NBM (2023)

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.