Kliniska studier
Vid kliniska studier undersöker oberoende forskande läkare effekten av exempelvis en behandlingsmetod, eller en metod för diagnostik. Målsättningen är att göra en oberoende utvärdering, att skapa evidens för en viss metod.
Kliniska utvecklingsstudier pågår

I samarbete med NanoEcho pågår två prövarledda kliniska utvecklingsstudier på utopererad rektalcancervävnad. I juni 2021 inleddes den första vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg under ledning av professor Eva Angenete och i november 2022 inleddes den andra vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, under ledning av professor Henrik Thorlacius. Erfarenhet och input från dessa kliniska utvecklingsstudier används för att utvärdera systemet och för att ge vägledning i den fortsatta produktutvecklingen.

Tillsammans kommer dessa två studier att ge värdefull information avseende systemets prestanda, då patienter med både olika tumörpositioner och olika stadier av rektalcancer är inkluderade. Utöver detta ger studierna viktig information till utformningen av den kommande kliniska registreringsstudien. Den studie som krävs för att få myndighetsgodkännande.

Professor Henrik Thorlacius berättar om den prövarledda utvecklingsstudien på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Vetenskapligt belägg för NanoEchos bildgivande metod

En bild på magnetiska nanopartiklar i mänsklig vävnad, skapad med NanoEchos prototypsystem, visades för första gången i den pågående prövarledda studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Resultaten är nu publicerade i en vetenskapligt granskad artikel.

Det är med glädje som jag ser att vi nu kommit en bit på vägen i vår strävan mot en förbättrad rektalcancerdiagnostik.

Eva Angenete

Professor i kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

En registreringsstudie planeras

För att få marknadsgodkännande för NanoEchos system krävs en registreringsstudie, en klinisk studie som har som målsättning att få systemet, inklusive partikel, godkänt av myndigheterna för försäljning och användande i klinisk verksamhet. Syftet med studien är att bevisa att NanoEchos system är säkert och tillför värde vid rektalcancerdiagnostik. Med denna studie skapar bolaget klinisk evidens för metoden, vilket är essentiellt för att lyckas på marknaden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.