En global marknad som förväntas växa

– med 50% mellan 2020 och 2030

En global marknad som förväntas växa

– med 50% mellan 2020 och 2030

Cancer i tarmen – en av de vanligaste cancerformerna

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerdiagnosen, efter bröst- och prostatacancer, och den näst dödligaste cancerformen. I dag är 5-årsöverlevnaden över 90 procent för patienter som diagnostiseras med bröst- och prostatacancer, medan den endast är 67 procent för patienter med tarmcancer. Det är en av anledningarna att samhällets fokus nu riktas mot tarmcancer.

Den totala globala marknaden för tarmcancerdiagnostik uppskattades uppgå till 37,1 miljarder SEK 2022 och den förväntas växa med 8,4% årligen, till 70,5 miljarder SEK 2030.

Snabbt växande behov av tillförlitlig rektalcancerdiagnostik

Cancer i den nedre delen av tarmen (ändtarmen) kallas för rektalcancer. Globalt drabbas över 732 000 årligen av rektalcancer, varav drygt 2 400 i Sverige. Antalet som drabbas av rektalcancer förväntas att öka globalt med 50 procent från år 2020 till år 2030. De huvudsakliga anledningarna är en åldrande befolkning och att allt fler människor globalt anammar en västerländsk livsstil.

Globala marknaden för kolorektalcancerdiagnostik

2022

37,1 miljarder SEK

Förväntad årlig tillväxt

8,4%

2030

70,5 miljarder SEK

NanoEchos marknadspotential

Rektalcancer

2020

600 000 fall årligen globalt

2030

900 000 fall årligen globalt

Marknadspotential

2020

6 – 12 miljarder SEK

2030

9 – 18 miljarder SEK

Uppskattad global marknadspotential för NanoEchos system, baseras på ett pris per undersökning på 10-20 TSEK

Globala marknaden för kolorektalcancer-diagnostik

2022:

37,1 miljarder SEK

2030:

70,5 miljarder SEK

Förväntad årlig tillväxt

8,4%

NanoEchos marknadspotential

Rektalcancer

2020:

600 000 fall årligen globalt

2030:

900 000 fall årligen globalt

Marknadspotential

2020:

6 – 12 miljarder SEK

2030:

9 – 18 miljarder SEK

Uppskattad global marknadspotential för NanoEchos system, baseras på ett pris per undersökning på 10-20 TSEK

Tillförlitlig diagnostik medför hälsoekonomiska fördelar

Majoriteten av patienter som diagnostiseras med tidig rektalcancer rekommenderas att genomgå ett omfattande kirurgiskt ingrepp. Det har visat sig att många patienter genomgår detta i onödan. Genom att tillföra NanoEchos metod och därmed en mer tillförlitlig diagnostik är avsikten att patienten ska få en individanpassad behandling, vilket ofta innebär ett mindre ingrepp med lägre risk för komplikationer. Detta leder till kostnadseffektivitet, att sjukvårdens resursers optimeras samtidigt som patientens livskvalitet ökar.

En analys gjord av Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) visar att NanoEchos diagnostik har potential att vara en ny kostnadseffektivt komplement till nuvarande diagnostiska metoder.

Reducerade vårdkostnader

Reducerade vårdkostnader uppnås genom att vårdresurser frigörs. Ett mindre ingrepp medför en minskad kostnad för ingreppet, som inte behöver göras i operationssal och som görs utan sjukhusinläggning. Det kräver färre vårddygn associerat till ingreppet, mindre kostnad för komplikationer i efterförloppet och ett mindre behov av kontinuerliga återbesök i vården. 

Lokal kirurgi

Stor kirurgi

Ingrepp

∼25 000 kr

>250 000 kr

Vårddygn

∼0 dagar

∼1-2 veckor

Bättre livskvalitet

Bättre livskvalitet uppnås genom att stomi och oönskat läckage kan undvikas. Ett mindre ingrepp innebär även en lägre risk för infektioner, lägre risk för komplikationer samt bevarande av sexualfunktion och normal tömning av urinblåsa.

 • Mindre ingrepp
 • Färre vårddygn
 • Färre återbesök
 • Undviker stomi
 • Mindre risk för komplikationer
 • Bevarad sexual- och blåsfunktion

Reducerade vårdkostnader

Reducerade vårdkostnader uppnås genom att vårdresurser frigörs. Ett mindre ingrepp medför en minskad kostnad för ingreppet, som inte behöver göras i operationssal och som görs utan sjukhusinläggning. Det kräver färre vårddygn associerat till ingreppet, mindre kostnad för komplikationer i efterförloppet och ett mindre behov av kontinuerliga återbesök i vården. 

 • Mindre ingrepp
 • Färre vårddygn
 • Färre återbesök

Bättre livskvalitet

Bättre livskvalitet uppnås genom att stomi och oönskat läckage kan undvikas. Ett mindre ingrepp innebär även en lägre risk för infektioner, lägre risk för komplikationer samt bevarande av sexualfunktion och normal tömning av urinblåsa.

 • Undviker stomi
 • Mindre risk för komplikationer
 • Bevarad sexual- och blåsfunktion

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.