Marknad – Hälsoekonomiska fördelar med lokal kirurgi

Majoriteten av patienter som diagnostiseras med tidig rektalcancer rekommenderas att genomgå ett stort komplikationsfyllt kirurgiskt ingrepp i kombination med strålbehandling.

Det har visat sig att många patienter genomgår detta stora ingrepp i onödan. Detta vill vi ändra på då ett mindre ingrepp får färre negativa medicinska konsekvenser och innebär en ökad livskvalitet för patienten. Ingreppet är dessutom mer kostnadseffektivt, då det krävs färre resurser och patienten kan lämna sjukhuset samma dag.

Reducerade vårdkostnader
  • Minskad kostnad för ingreppet
  • Färre vårddygn associerat till ingrepp
  • Mindre kostnad för komplikationer
  • Minskade behov av kontiuerliga återbesök och uppföljning
  • Frigör vårdresurser
Bättre livskvalitet
  • Stomi kan undvikas
  • Undviker komplikationer vid kirurgiska skarvar
  • Lägre risk för infektioner
  • Mindre risk för komplikationer
  • Bevarande av normal urinblåsetömning och sexualfunktion

50 procent ökning av antalet personer med rektalcancer

Allt fler kommer att drabbas av rektalcancer, antalet som drabbas förväntas globalt att öka med 50 procent fram till år 2030. Detta beror främst på två faktorer, dels att vi lever längre, dels att den västerländska livsstilen breder ut sig.

Uppskattad global marknadspotential för NanoEchos system

Screening medför att fler diagnostiseras i ett tidigt stadium

Screening för tjock- och ändtarmscancer (rektalcancer) har införts i stora delar av Europa och införs nu successivt även på nationell nivå i Sverige. Detta innebär en stark tillväxt av antalet rektalcancerfall som upptäcks i ett tidigt stadium av sjukdomen, andelen som upptäcks tidigt förväntas enligt många bedömare fördubblas. Som en följd av detta, och på grund av bristen på tillförlitlig kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar, riskerar fler patienter framöver att genomgå ett stort och riskabelt kirurgiskt ingrepp i onödan. I många fall skulle ett mindre ingrepp vara tillräckligt. Antalet patienter som kan komma att få glädje av NanoEchos innovation kommer därmed öka påtagligt.

Diagnostiserande läkare

De primära slutanvändarna av NanoEchos utrustning är kirurger och övriga läkare involverade i diagnostik, vid de sjukhus som behandlar rektalcancerpatienter. NanoEcho siktar primärt på att engagera inflytelserika rektalcancerkirurger på universitetssjukhus i Sverige och därefter motsvarande på den europeiska marknaden.

Framtida potential för metoden

I nästa steg finns goda möjligheter att utveckla NanoEchos metod för annan diagnostik.

Prostatacancer

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna. Trots att femårsöverlevnaden idag är över 90 procent, finns det utmaningar och förbättringspotential inom diagnostisering och kartläggning av cancern. Vår prob kommer, efter mindre justeringar, även att kunna användas för att avbilda relevanta områden kring prostatakörteln.

Vi bedömer att kliniska studier kan starta två till tre år efter det att den tekniska utvecklingen av utrustningen har startat.

Åderförkalkning

Åderförkalkning innebär att det uppstår en skada inuti ett blodkärl som leder till beläggningar (plack) vilket försvårar blodets genomfart. Dessa plack kan lossna och orsaka en blodpropp. Instabila och farliga plack skulle kunna dra till sig nanopartiklar via immunceller, vilka därefter skulle kunna detekteras av vår bildgivande metod.

Vi bedömer att kliniska studier kan starta cirka 4–6 år från det att vi startar den tekniska utvecklingen av utrustningen.

Stamcellsterapi

Idag pågår omfattande forskning inom stamcellsterapi, behandlingen bygger på kroppens förmåga att reparera sig själv. Man tillsätter stamceller som stimulerar återuppbyggnad av det skadade organet. En möjlig framtida applikation för det bildgivande systemet är att övervaka processen genom att man preparerat stamcellerna med nanopartiklar.

Området befinner sig fortfarande på ett forskningsstadium. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.