Varför investera i NanoEcho?
1

Vi adresserar ett stort medicinskt behov och fyller ett tomrum i vården

2

Den globala marknaden förväntas växa med 50 procent till 2030

3

Vi kombinerar väl beprövade tekniker: ultraljud och nanopartiklar

4

Attraktiv marknadsdynamik med låga inträdesbarriärer

Ägare
10 största ägare per 2021-03-31
Ägarstruktur
CARDEON AB (PUBL)
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
QUIQ DISTRIBUTION HOLDING AB
KHAYYAMI, MASOUD
JANSSON, TOMAS
CLOUDO AB
MK CAPITAL INVEST AB
KOGAI INVEST AB
MAXISTANS AB
ÖVRIGA
TOTALT
Innehav
91.409.098
51.150.000
33.065.660
16.666.667
10.766.667
10.000.000
7.192.016
6.566.667
5.900.000
4.016.66
63.897.886

300.631.327

Röster i %
30,41
17,01
11
5,54
3,58
3,33
2,39
2,18
1,96
1,34
21,26
100
Finansiell kalender
Årsredovisning 2020
Kvartalsrapport 1, Q1
Årsstämma
Kvartalsrapport 2, Q2
Kvartalsrapport 3, Q3
Kvartalsrapport 4, Q4
(Bokslutskommuniké)
2021-04-06
2021-04-28
2021-05-12
2021-08-19
2021-10-28
2022-02-16
Prospekt/Erbjudande
Certified adviser

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. För att kunna noteras på First North måste ett bolag utse en Certified Adviser, som lotsar bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget lever upp till och kontinuerligt följer regelverket. Certified Adviser säkerställer att bolaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att bolagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Certified Adviser löpande att bolaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.

G&W Fondkommission är Certified Adviser för NanoEcho AB.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
http://www.gwkapital.se

Referenser
 • Sjöstrand S, Evertsson M, Jansson T, “Magnetomotive Ultrasound Imaging Systems: Basic Principles and First Applications”, Ultrasound Med Biol, Volume 46, (2020), Issue 10, Pages 2636-2650
 • J. Oh, M.D. Feldman, J. Kim, C. Condit, S. Emelianov, T.E. Milner “Detection of magnetic nanoparticles in tissue using magneto-motive ultrasound”, Nanotechnology, 17 (2006), pp. 4183-4190
 • Evertsson, Maria, et al. ”Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • Maria Evertsson, Magnus Cinthio, Sarah Fredriksson, Pontus Kjellman, Rene in’t Zandt, Hans W. Persson, Tomas Jansson: Multimodal detection of iron oxide nanoparticles in rat lymph nodes using Magnetomotive ultrasound imaging and Magnetic Resonance Imaging, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control,  vol 61, no.8, pp 1276-1283, 2014.
 • L. Johnson et al; Deposition of Superparamagnetic Iron-Oxide Nanoparticles in Axillary Sentinel Lymph Nodes Following Subcutaneous Injection, Histopathology 62 (2013), 481–486
 • Ghilli, M., et al. ”The superparamagnetic iron oxide tracer: a valid alternative in sentinel node biopsy for breast cancer treatment.” European journal of cancer care 26.4 (2017): e12385.
 • R. Qiao, C. Yang, M. Gao ”Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: from preparations to in vivo MRI applications”, J Mat Chem, 19 (2009), pp. 6274-6293
 • Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. ”Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality” Gut. 01 april 2017;66(4):683–91
 • Thorlacius H, Toth E ” Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar” Läkartidningen vol 115
 • Thorlacius H., Uedo N., and Toth E. Endoscopic submucosal dissection (ESD) is a minimal invasive method for removal large colorectal tumours. Läkartidningen, 2012;45:2019-2023.
 • Srisajjakul S, Prapaisilp P, Bangchokdee S. Pitfalls in MRI of rectal cancer: What radiologists need to know and avoid. Clinical imaging. 2017;50:130-40.
 • Siddiqui MRS, Simillis C, Hunter C, Chand M, Bhoday J, Garant A, et al. A meta-analysis comparing the risk of metastases in patients with rectal cancer and MRI-detected extramural vascular invasion (mrEMVI) vs mrEMVI-negative cases. British journal of cancer. 2017.
 • de Jong EA, ten Berge JC, Dwarkasing RS, Rijkers AP, van Eijck CH. The accuracy of MRI, endorectal ultrasonography, and computed tomography in predicting the response of locally advanced rectal cancer after preoperative therapy: A metaanalysis. Surgery. 2016;159(3):688-99.
 • de Jong EA, Ten Berge JC, Dwarkasing RS, Rijkers AP, van Eijck CH. The accuracy of MRI, endorectal ultrasonography, and computed tomography in predicting the response of locally advanced rectal cancer after preoperative therapy: A metaanalysis. Surgery. 2015.
 • Rönnow CF, Arthursson V, Toth E, Krarup PM, Syk I, Thorlacius H. “Lymphovascular Infiltration, Not Depth of Invasion, is the Critical Risk Factor of Metastases in Early Colorectal Cancer: Retrospective Population-based Cohort Study on Prospectively Collected Data, Including Validation” Annals of Surgery. March 13, 2020
 • Evertsson, Maria, et al. ”Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • M. O’Donnell, ”Magnetic nanoparticles as contrast agents for molecular imaging in medicine”, Physica C, 548 (2018), pp. 103-106
 • B.E. Levy, M.M. Hossain, J.M. Sierchio, D. Thapa, C.M. Gallippi, A.L. Oldenburg, ”Effect of model thrombus volume and elastic modulus on magnetomotive ultrasound signal under pulsatile flow”, IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 65 (2018), pp. 1380-1388
 • M. Fink, H. Ermert, S. Lyer, C. Alexiou, ”Influence of naturally occurring tissue movements on magnetomotive ultrasound detection of iron oxide nanoparticles for magnetic drug targeting”, 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
 • Santiesteban DY,  Kubelick K,  Dhada KS,  Dumani D,  Suggs L,  Emelianov S, ” Monitoring/Imaging and Regenerative Agents for Enhancing Tissue Engineering Characterization and Therapies”, Annals of Biomedical Engineering, 21 Dec 2015, 44(3):750-772
Aktien

NanoEcho är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK

Antal aktier: 300.631.327
ISIN: SE0013775566

Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma, som är planerad den nn nn 2021 Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning, som antagits av styrelsen.

Bolagsordning
Kontakt

Dr. Linda Persson
CEO
E-post: lp@nanoecho.se

Annika Andersson
CCO
E-post: aan@nanoecho.se

Prenumerera

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?