NanoEcho som investering

Adresserar ett ouppfyllt medicinskt behov

Global tillväxt med 50% till 2030

Reducera vårdkostnaderna samt förbättra livskvaliteten

Ett erfaret team som gjort det förr

Rapporter
Ägare

10 största ägare per 2023-12-29

Ägarstruktur Innehav Röster i %
QUIQ HOLDING AB
5 933 355
12,35
MTT CAPITAL AB
2 446 043
5,09
MAXISTANS AB
2 181 567
4,54
CLOUDO AB
2 093 102
4,36
NILSSON, SETH MARTIN FREDRIK
1 684 621
3,51
WINGOLF, JONAS THEODOR
1 653 584
3,44
PEGROCO HOLDING AB
1 638 420
3,41
GUNTHER WIKBERG HOLDING AB
1 553 224
3,23
GIVETVIS AB
1 288 699
2,68
ATH INVEST AB
1 245 200
2,59
SUMMA ÖVRIGA ÄGARE
26 310 241
54,78
TOTALT
48.028.056
100
Ägarstruktur

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

MTT CAPITAL AB

NILSSON, SETH MARTIN FREDRIK

WINGOLF, JONAS THEODOR

QUIQ HOLDING AB

JENSEN, TORSTEN ROGER

VIRTWAY INVEST AB
JANSSON, TOMAS
CLOUDO AB
KOGAI INVEST AB
ÖVRIGA
TOTALT
Innehav

2.755.669

2.446.043

1.784.621

1.758.584

1.666.667

1.188.600
1.012.240
999.746
782.366
590.000
14.984.536
30.063.133
Röster i %

9,17

8,14

5,94

5,85
5,54
3,95
3,37
3,33
2,60
1,96
49,84
100
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké, 2023
Årsredovisning för 2023
Årsstämma
Kvartalsrapport 1, 2024
Halvårsrapport, 2024
Kvartalsrapport 3, 2024
Bokslutskommuniké, 2024
2024-02-15
2024-03-20
2024-04-15
2024-04-30
2024-08-22
2024-10-24
2025-02-13
Prospekt/Erbjudande
Företrädesemission Q1 2023
Referenser
 • Sjöstrand S et. al. Magnetomotive Ultrasound Imaging Systems: Basic Principles and First Applications, Ultrasound Med Biol, Volume 46, (2020), Issue 10
 • Oh J et. al. Detection of magnetic nanoparticles in tissue using magneto-motive ultrasound, Nanotechnology, 17 (2006)
 • Evertsson M et. al. Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo. Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • Evertsson M et. al. Multimodal detection of iron oxide nanoparticles in rat lymph nodes using Magnetomotive ultrasound imaging and Magnetic Resonance Imaging, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control,  vol 61, no.8, pp 1276-1283, 2014.
 • Johnson L et. al. Deposition of Superparamagnetic Iron-Oxide Nanoparticles in Axillary Sentinel Lymph Nodes Following Subcutaneous Injection, Histopathology 62 (2013)
 • Ghilli M et. al. The superparamagnetic iron oxide tracer: a valid alternative in sentinel node biopsy for breast cancer treatment. European journal of cancer care 26.4 (2017): e12385.
 • Qiao R et. al. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: from preparations to in vivo MRI applications, J Mat Chem, 19 (2009)
 • Arnold M et. al. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality Gut. 01 april 2017;66(4)
 • Thorlacius H and Toth E, Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar Läkartidningen vol 115
 • Thorlacius H et. al. Endoskopisk dissektion av submukosa vid kolorektala polyper, Läkartidningen, 2012;45
 • Srisajjakul S et. al. Pitfalls in MRI of rectal cancer: What radiologists need to know and avoid. Clinical imaging. 2017;50
 • Siddiqui MRS et. al. A meta-analysis comparing the risk of metastases in patients with rectal cancer and MRI-detected extramural vascular invasion (mrEMVI) vs mrEMVI-negative cases. British journal of cancer. 2017.
 • de Jong EA et. al. The accuracy of MRI, endorectal ultrasonography, and computed tomography in predicting the response of locally advanced rectal cancer after preoperative therapy: A metaanalysis. Surgery. 2016;159(3)
 • Rönnow CF et. al. Lymphovascular Infiltration, Not Depth of Invasion, is the Critical Risk Factor of Metastases in Early Colorectal Cancer: Retrospective Population-based Cohort Study on Prospectively Collected Data, Including Validation Annals of Surgery. March 13, 2020
 • Mehta, S J et. al.  Colorectal Cancer Screening Starting at Age 45 Years — Ensuring Benefits Are Realized by All JAMA Network Open. 2021;4(5):e2112593. doi:10.1001/jamanetwork

 • Evertsson, Maria, et al. ”Combined Magnetomotive ultrasound, PET/CT, and MR imaging of 68 Ga-labelled superparamagnetic iron oxide nanoparticles in rat sentinel lymph nodes in vivo.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-9
 • M. O’Donnell, ”Magnetic nanoparticles as contrast agents for molecular imaging in medicine”, Physica C, 548 (2018), pp. 103-106
 • B.E. Levy, M.M. Hossain, J.M. Sierchio, D. Thapa, C.M. Gallippi, A.L. Oldenburg, ”Effect of model thrombus volume and elastic modulus on magnetomotive ultrasound signal under pulsatile flow”, IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 65 (2018), pp. 1380-1388
 • M. Fink, H. Ermert, S. Lyer, C. Alexiou, ”Influence of naturally occurring tissue movements on magnetomotive ultrasound detection of iron oxide nanoparticles for magnetic drug targeting”, 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
 • Santiesteban DY,  Kubelick K,  Dhada KS,  Dumani D,  Suggs L,  Emelianov S, ” Monitoring/Imaging and Regenerative Agents for Enhancing Tissue Engineering Characterization and Therapies”, Annals of Biomedical Engineering, 21 Dec 2015, 44(3):750-77
Aktien

NanoEcho är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK

Antal aktier: 30.063.133
ISIN: SE0013775566
LEI: 894500C46ZR7PVT2LU02

Investerare
Kontakt

Kristina Hallström
CCO/CMO
E-post: ir@nanoecho.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.