Unik patenterad teknik

I dagsläget är det mycket svårt att avgöra om rektalcancer har spridit sig till lymfkörtlarna före operation. Eventuell spridning blir säkerställd först efter att operationspreparatet har undersökts med mikroskopi. 

Femårsöverlevnaden för personer drabbade av rektalcancer är inte mer än 67 procent idag. Vi vill, med vårt system, fylla det tomrum som finns i vården idag och har därför utvecklat en ny medicinsk, bildgivande metod, baserad på magnetomotoriskt ultraljud. 

Vi vill bland annat göra det möjligt för fler patienter att genomgå lokal kirurgi istället för stora, onödiga och riskabla kirurgiska ingrepp.

Vår innovation innefattar att nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknik. På ett alldeles nytt sätt förenar vi ett magnetfält med diagnostiskt ultraljud. Därmed kan vi ta den redan i sig kostnadseffektiva ultraljudstekniken till helt nya användningsområden. I första hand är vi inriktade på rektalcancer och kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar. Spridning av cancer till närliggande lymfkörtlar är en viktig markör på hur långt gången cancer är. Det är också avgörande för att kunna bestämma en individanpassad behandling.

Det fristående, portabla systemet utgörs av en handhållen prob, en ultraljudsscanner samt en systemstyrande mjukvara som skapar den bildgivande signalen, som vi döpt till NanoTrace®. 

Utvecklingen sker tillsammans med välrenommerade utvecklingsbolag i väldefinierade faser med tydliga leveranser. Detta optimerar möjligheterna att effektivt utveckla en kommersiell produkt för marknaden. 

Hur fungerar det?

Tekniken använder sig av järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för att tydligt markera lymfkörtlar som ligger nära tumören och få en uppfattning om de innehåller metastaser. Med hjälp av ett alternerande magnetfält, producerat inne i den handhållna proben, sätts partiklarna i rörelse. En vibrationssignal uppstår i vävnaden där det finns partiklar. Signalen detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.

Fördelar med teknologin

Fem gånger bättre upplösning av bilderna än med MR

Tydlig gräns mellan sjuk och frisk vävnad

Portabel och enklare än MR

Kan användas vid sjukhussängen

Stora fördelar med lokal kirurgi
  • Ökar patientens livskvalitet – stomipåse undviks
  • Mindre invasiv och säkrare operation för patienten
  • Mer kostnadseffektiv – patienten kan lämna sjukhuset efter några timmar jämfört med 7–14 vårddygn vid den stora bäckenoperationen. Ett vårddygn kostar i storleksordningen 10 TSEK i Sverige.
Klinisk studie

Vår pre-kliniska studie på utopererad vävnad, med första generationen av bolagets portabla system, kommer att utföras på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg. Studien kommer att påbörjas så snart de befintliga covid-restriktionerna i vården lättar.

Studien leds av Eva Angenete, överläkare och professor i rektalkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Syftet med studien är att säkerställa att systemet fungerar för att enkelt kartlägga cancerspridning till närliggande lymfkörtlar. I studien jämförs resultat från vår diagnosmetod med MRI och patologi. Baserat bland annat på resultaten kommer vi att fortsätta optimera och ytterligare anpassa det portabla systemet för en framtida kommersialisering.

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?