Tillförlitlig metod för förbättrad diagnostik

– kartläggning av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar

Tillförlitlig metod för förbättrad diagnostik

– kartläggning av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar
Unik metod

I dag är det svårt att med säkerhet avgöra om rektalcancern är spridd till närliggande lymfkörtlarna utanför tarmen. Det är först efter operationen, då den utopererade vävnaden undersökts, som en eventuell spridning kan fastställas.

NanoEchos bildgivande system, baserat på magnetomotoriskt ultraljud, är utvecklat för att identifiera eventuell spridning av rektalcancern till närliggande lymfkörtlar före operation. Syftet är att ge de diagnostiserande läkarna kompletterande information, för att de därmed ska kunna erbjuda en mer individanpassad behandling.

NanoEchos innovativa patenterade metod baseras på nanoteknologi i kombination med modern ultraljudsteknik. Ett magnetfält tillsammans med järnoxidbaserade nanopartiklar kombineras med diagnostiskt ultraljud på ett helt nytt sätt.

NanoEchos bildgivande system

  • Enhet med ultraljudsskanner
  • Integrerad pekskärm
  • Ultraljudsprob med roterande magnet
  • Järnoxidbaserade nanopartiklar

Den planerade undersökningen med NanoEchos system

Järnoxidbaserade nanopartiklar injiceras i lymfsystemet runt tumören och fungerar som kontrastmedel.

Mängden ansamlade nanopartiklar i lymfkörtlarna möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad.

Genom applicering av ett magnetfält sätts nanopartiklarna i rörelse.

Därefter avbildas den bildgivande nTrace™-signalen på skärmen.

Järnoxidbaserade nanopartiklar injiceras i lymfsystemet runt tumören och fungerar som kontrastmedel.

Mängden ansamlade nanopartiklar i lymfkörtlarna möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad.

Genom applicering av ett magnetfält sätts nanopartiklarna i rörelse.

Därefter avbildas den bildgivande nTrace™-signalen på skärmen.

Starkt patentskydd

NanoEcho har genomfört en ”Freedom To Operate” (FTO) som visat att inga patenthinder föreligger. NanoEcho har en heltäckande patentportfölj med tre patentfamiljer:

  • Grundpatent som skyddar utförandet av en handhållen prob, beviljat i Europa, Japan, Sydkorea , Kanada och USA.
  • Detaljerat patent som skyddar utförandet av handhållna prober för olika tillämpningar, pågående granskning i Europa, Japan, Kina, Kanada och USA.
  • Algoritmpatent som skyddar tillvägagångssättet att beräkna och filtrera magnetomotoriskt ultraljudsdata i realtid. Patentet befinner sig i initiala patentansökningsfasen.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.