Unik metod

I dag är det svårt att med säkerhet avgöra om rektalcancern är spridd till närliggande lymfkörtlarna utanför tarmen. Det är först efter operationen, då den utopererade vävnaden undersökts, som en eventuell spridning kan fastställas.

NanoEchos bildgivande system, baserat på magnetomotoriskt ultraljud, är utvecklat för att identifiera eventuell spridning av rektalcancern till närliggande lymfkörtlar före operation. Målsättningen är att bidra med information till läkarteamet, för att de därmed ska kunna erbjuda en mer individanpassad behandling.

NanoEchos innovativa patenterade metod baseras på nanoteknologi i kombination med modern ultraljudsteknik. Ett magnetfält tillsammans med järnoxidbaserade nanopartiklar kombineras med diagnostiskt ultraljud på ett helt nytt sätt.

Så här funderar metoden
  • Järnoxidbaserade nanopartiklar injiceras – används som kontrastmedel
  • Genom applicering av ett magnetfält sätts nanopartiklarna i rörelse
  • Ultraljudsdiagnostik används för att avbilda rörelsen
  • Mängden ansamlade nanopartiklar möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad
Så här avser det gå till på klinik

Järnoxidbaserade nanopartiklar injiceras via tarmen och används som kontrastmedel.

Mängden ansamlade nanopartiklar möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad.

Genom applicering av ett magnetfält sätts nanopartiklarna i rörelse. Ultraljudsdiagnostik används för att avbilda rörelsen.

Därefter avbildas den bildgivande NanoTrace®-signalen på skärmen.
Patent

NanoEcho driver en aktiv patentstrategi där patentportföljen utvärderas kontinuerligt för att ligga i framkant, samt i linje med den operationella verksamheten. Bolaget har ett grundpatent som skyddar utförandet av en handhållen prob. Patentet täcker den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter, i eller på samma enhet. Detta grundpatent har beviljats i Japan, Europa, Sydkorea, Kanada och USA. Utöver detta patent har NanoEcho ansökt om ett mer detaljerat patent i USA, Japan, Kina, Kanada och Europa avseende probens design och uppbyggnad. Fokus för detta patent är optimering av utrustningens sensitivitet. Bolaget har genomfört en Freedom To Operate (FTO) som visat att inga patenthinder föreligger för Bolagets teknik.

Vi har ett starkt patentskydd för en handhållen prob som använder tekniken magnetomotoriskt ultraljud

Fördelar med teknologin

Bättre upplösning av bilderna än med magnetkameraundersökning

Tydlig gräns mellan sjuk och frisk vävnad

Portabel och enkel att använda

Kan användas vid sjukhussängen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.