Dynamiskt bolag

– med högt intellektuellt kapital

Dynamiskt bolag

– med högt intellektuellt kapital
Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via bolagets huvudkontor på Scheelevägen 19,
223 63 Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning, som antagits av styrelsen.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen för NanoEcho AB (publ), (556951–9845), fastställdes vid bolagsstämma den 15e april 2024.

Bolagsordning för NanoEcho AB (publ)

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.