Klartecken att starta klinisk utvecklingsstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö

NanoEcho har fått klartecken att starta en klinisk utvecklingsstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Etiknämnden har sedan tidigare godkänt studien och rekrytering av patienter planeras att starta under hösten.

NanoEcho utvecklar en metod som avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av spridd cancer. Det egenutvecklade diagnostiska systemet avser adressera ett tomrum inom dagens vård för rektalcancer. NanoEcho utför, sedan juni 2021, en klinisk utvecklingsstudie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu har bolaget fått klartecken att även starta en klinisk utvecklingsstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Studien kommer att ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Rekrytering av patienter planeras att starta under hösten och totalt kommer cirka 40 patienter att inkluderas. Studien kommer att pågå ett till två år från startdatum. De patienter som kommer att delta i studien kommer att genomgå sedvanlig rutinmässig standardoperation. När cancern är uttagen kommer det utopererade preparatet att undersökas med NanoEchos instrument. Resultatet kommer sedan att jämföras med den slutgiltiga mikroskopiska undersökningen hos patologen.

Bolaget befinner sig just nu i en detaljerad utvecklingsfas av nästa generations system med ett tydligt kommersiellt fokus – ett marknadsgodkännande. Ett av syftena med de kliniska utvecklingsstudierna är att få en heltäckande bild och direkt återkoppling av systemets prestanda. När de båda kliniska utvecklingsstudierna är avslutade är ambitionen att ha undersökt rektalcancer lokaliserad i alla delar av rektum samt i olika stadier med NanoEchos system.

”Vi ser fram emot att komma i gång med en klinisk utvecklingsstudie även vid Skånes universitetssjukhus i Malmö till hösten. Det utgör en viktig pusselbit för att vi ska få en heltäckande bild av systemets prestanda och direkt återkoppling till den pågående detaljerade produktutvecklingsfasen.”, säger Linda Persson, VD för NanoEcho.

En historisk dag – magnetomotoriskt ultraljud tillämpades på mänsklig vävnad för första gången någonsin

Igår var en historisk dag för NanoEcho. Enligt vår vetskap är det första gången någonsin som metoden magnetomotoriskt ultraljud tillämpas på mänsklig vävnad. Detta gjordes med NanoEchos första generations portabla system på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på utopererad cancervävnad. Vårt system avser kartlägga, med hög precision, cancerspridning till lymfkörtlarna, en viktig markör på hur långt gången cancer är, redan innan operation.

Nu är vi i gång med vår kliniska studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det var en mycket lärorik dag och vi uppskattar överläkare och professor Eva Angenetes professionella ledarskap och hennes teams engagerande bemötande. Allt har gått enligt plan och vi har lyckats identifiera nanopartiklar i den mänskliga vävnaden. Därmed har vi uppnått vårt mål med den första patienten. Nu ser vi fram emot att fortsätta den kliniska studien på utopererad vävnad och inhämta kunskap och få vägledning inför design- och systemutvecklingen av nästa system, anpassat för en kommersialisering, säger Linda Persson VD på NanoEcho.

För ett år sedan lämnade vi in vår gemensamma etikansökan för denna kliniska studie. På grund av covid-belastningen på vården fördröjdes starten. Det är väldigt kul att äntligen vara i gång och jag ser fram emot att följa studiens utveckling, säger professor och överläkare Eva Angenete som leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Professor Tomas Jansson, grundare av NanoEcho:

Det är fantastiskt rolig att kunna stå här idag. Tänk att det var 12 år sedan vi för första gången detekterade en magnetomotorisk signal i ett labb på Lunds universitet, vilket nu lett oss fram till detta historiska ögonblick.

Bildtexter:
Bild 1: Bilden avbildar nanopartiklar i mänsklig vävnad. Vibrationssignalen från nanopartiklar detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.
 
Bild 2: Professor och överläkare Eva Angenete leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 

Investerarbrev juni 2021

NanoEcho passerar en ny milstolpe när vi nu fått klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Nu tar vi ytterligare ett steg i produktutvecklingen. Den första patienten har rekryterats vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och undersökningen på utopererad vävnad med den första generationens portabla system är planerad till den 17 juni. Patientrekrytering har även påbörjats vid Skånes universitetssjukhus.

Se investerarbrevet i sin helhet i bifogad fil. 

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?