Första patienten rekryterad till klinisk studie på utopererad vävnad

NanoEcho har fått klartecken att påbörja sina kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Den första patienten har nu rekryterats vid Sahlgrenska universitetsjukhuset. NanoEcho utvecklar en ny medicinsk, bildgivande teknik för diagnostik av rektalcancer. Ambitionen är att kunna bidra med en mer tillförlitlig kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar, vilket är en viktig markör på hur långt gången cancern är.

Den första patienten är nu rekryterad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den 17 juni kommer den kliniska studien, på utopererad rektalcancervävnad, att inledas med bolagets första generations portabla system, under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Rekryteringsprocessen är även igång vid Skånes universitetssjukhus. I de kliniska studierna vid Sahlgrenska universitetssjukhus samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, kommer resultat från NanoEchos diagnosmetod att jämföras med andra bildgivande metoder såsom magnetkameraundersökning (MRI) och patologi. Rekryteringar av patienter kommer att ske löpande vid båda universitetssjukhusen och studierna kommer att pågå i ett till två år från respektive startdatum.

Resultaten från dessa kliniska utvecklingsstudier kommer att användas för att utvärdera vårt befintliga systems effektivitet och ge oss vägledning i designen av vårt nästa system avsett för kommersialisering. Tillsammans kommer dessa två studier att ge oss en heltäckande analys av systemets prestanda, då både patienter med olika positioner av tumören i rektum samt patienter med olika långt gången cancer är inkluderade, säger NanoEchos VD Linda Persson.

Eva Angenete, överläkare och professor i kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset leder studien i Göteborg, som kommer att innefatta cirka 20 patienter:

I studien kommer vi att säkerställa att systemet fungerar för att enkelt diagnostisera lymfkörtelspridning. Detta kan bli en mycket intressant och bra utveckling vidare mot ett enklare och billigare diagnostiskt verktyg.

Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö leder studien i Malmö som kommer innefatta cirka 40 patienter:

Patienterna kommer genomgå sedvanlig rutinmässig standardoperation. När cancern är uttagen ur patienten kommer vi att ta det utopererade preparatet och undersöka det med NanoEchos instrument och sedan jämföra resultatet med den slutgiltiga mikroskopiska undersökningen hos patologen.

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.