Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartalet
Första kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 38 853 (14 878) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkare och professor Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En andra dry run, en generalrepetition inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt. 
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Fortsatt optimeringsarbete av bolagets första system samt fortsatt arbete med QMS systemet.
 • Etikansökan för preklinisk studie vid Skånes universitetssjukhus har godkänts och kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Läs hela rapporten i sin helhet på hemsidan.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.