NanoEcho publicerar investerarbrev

Läs mer om VD Linda Persson och CTO Magnus Santesson när de berättar mer om deras arbete med att skapa en stark leveransfokuserad företagskultur.

"Det är viktigt att vi själva visar det engagemang och driv som vi vill se hos våra medarbetare", säger Linda och Magnus.

Möt även professor och överläkare Henrik Thorlacius, senior medicinsk rådgivare för NanoEco, när han berättar hur NanoEchos metod kan komma att hjälpa rektalcancerpatienter i framtiden. 

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?