NanoEcho valberedning har nu utsetts

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2023 har nu utsetts

De största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen i Nanoecho inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

  • Per-Anders Josenby, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 16 procent av aktier och röster
  • Sandra Petersson, utsedd av en ägare som representerar cirka 8 procent av aktier och röster
  • Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av en ägare som representerar cirka 6 procent av aktier och röster

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 30 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2022. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.

I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@nanoecho.se eller per brev till bolagets postadress.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: www.nanoecho.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.