Teamet

Ledande positioner

Dr. Maria Evertsson

Teknisk specialist

Maria har en gedigen erfarenhet inom medicinskt ultraljud och har disputerat inom ämnet. Hon har mer än 10 års erfarenhet av magnetomotoriskt ultraljud och signalbehandling och har flera publikationer inom ämnet.

Dr. Linda Persson

VD

Linda är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner i industrin inom produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag så som Baxter och Sony.

Dr. Arefeh Mousavi

Projektledare

Arefeh erhöll sin doktorsexamen från Lunds universitet 2019 inom laserfysik med fokus på Biophotonics. Därefter började hon arbeta på NanoEcho som projektledare.

Styrelsen

Dr. Johannes Swartling

Styrelseledamot

Lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och tidigare CTO på Gasporox och GPX Medical. Expertkunnande inom produktutveckling för medicintekniska system.

Civ. ekonom BG Svensson

Styrelseledamot

Erfaren styrelseledamot med en dokumenterad historia av att arbeta inom forskningsindustrin. Bakgrund från ledande befattningar inom banking såväl nationellt som internationellt, samt VD på Lunds Universitets Holdingbolag, LUAB, med tillhörande styrelseuppdrag inom LUAB koncernen samt VD Science Village Scandinavia AB. Övrigs aktuella styrelseuppdrag: Lunds Universitets studentkonsultbolag AB, SB1 Pharma AB samt Reccan Diagnostic AB

Prof. Stefan Andersson-Engels

Styrelseordförande

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Utöver ett stort antal erkännanden inom den akademiska världen även medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Grundare och styrelseledamot i Spectracure och Lumito.

Prof. Tomas Jansson

Styrelseledamot

Professor i Medicin och teknik vid Lunds universitet, med placering vid Medicinsk teknik Skåne, Skånes Universitetssjukhus, och föreståndare för det tvärdisciplinära centrumet Medicon Bridge vid Lunds universitet och Region Skåne.