Teamet

LEDANDE POSITIONER

Ny 1

Dr. Linda Persson

VD

Linda är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner i industrin inom produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag så som Baxter och Sony.

Magnus

Csc Magnus Santesson

CTO

Magnus har en gedigen erfarenhet som program- och projektledare för tekniska globala utvecklingsprojekt inom så väl FMCG industrin som medicinsk teknik. Han har även varit med och grundatMobytech Consulting och utvecklade bolaget som kom att ha 28 personer anställda innan det såldes till ett franskt konsultbolag.

Ingen bild

Civ. Ek. Henrik Ljung

CFO

Henrik har en bakgrund som auktoriserad revisor och en mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.

annika

Civ. Ek. Annika Andersson

CCO

Annika Andersson har en examen i ekonomi med inriktning på kommunikation och marknadsföring. Hon har en gedigen erfarenhet av kommunikations- och marknadsarbete med anställning bl a som Nordic Area Manager Marketing & Sales GD Searle (Monsanto) och  har under 17 år drivit en kommunikationsbyrå i Malmöområdet. CCO i NanoEcho,  och i SpectraCure och Lumito sedan 2019.

STYRELSEN

Dr. Johannes Swartling

Styrelseledamot

Lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och tidigare CTO på Gasporox och GPX Medical. Expertkunnande inom produktutveckling för medicintekniska system.

Civ. ekonom BG Svensson

Styrelseledamot

Erfaren styrelseledamot med en dokumenterad historia av att arbeta inom forskningsindustrin. Bakgrund från ledande befattningar inom banking såväl nationellt som internationellt, samt VD på Lunds Universitets Holdingbolag, LUAB, med tillhörande styrelseuppdrag inom LUAB koncernen samt VD Science Village Scandinavia AB. Övrigs aktuella styrelseuppdrag: Lunds Universitets studentkonsultbolag AB, SB1 Pharma AB samt Reccan Diagnostic AB

Prof. Stefan Andersson-Engels

Styrelseordförande

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Utöver ett stort antal erkännanden inom den akademiska världen även medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Grundare och styrelseledamot i Spectracure och Lumito.

Prof. Tomas Jansson

Styrelseledamot

Professor i Medicin och teknik vid Lunds universitet, med placering vid Medicinsk teknik Skåne, Skånes Universitetssjukhus, och föreståndare för det tvärdisciplinära centrumet Medicon Bridge vid Lunds universitet och Region Skåne.