Next Level

Diagnostics

NanoEcho är ett svenskt bolag och bildades som en spin-off från en forskargrupp på Lunds universitet. Den bildgivande teknik som NanoEcho tillämpar syftar till att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Bilderna som produceras avser att både underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad, och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av tillståndet. Med tydligare diagnostik får behandlande läkare bättre vägledning för att kunna göra mer individanpassad behandling och på så sätt minska onödigt lidande samt öka överlevnadschansen hos patienterna till en minskad behandlingskostnad. NanoEcho avser att kommersialisera tekniken för diagnostik av rektalcancer. I nästa steg finns goda möjligheter att utveckla metoden för diagnostik av prostatacancer.

Tekniken som NanoEcho är specialiserade på är en ny medicinsk bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud. Innovationen ligger i att utnyttja nanoteknologi i kombination med modern ultraljudsteknik för att förbättra detektion av cancer. Ett nanopartikelbaserat kontrastmedel används för att tydligt markera involverade lymfkörtlar och få en uppfattning om de innehåller metastaser. Genom att på ett nytt sätt förena ett magnetfält med diagnostiskt ultraljud kan man utöka den redan i sig kostnadseffektiva ultraljudstekniken till helt nya användningsområden för analys av tumörspridning och behandlingseffektivitet.

NanoEcho's ledning och styrelse representeras av en lång och gedigen erfarenhet. Det ledande teamet har en samlad kunskap inom medicinsk teknik och en unik kompetens inom metoden som NanoEcho är specialiserad på. Medlemmar har även en bakgrund av att lyckosamt driva produkter från idéstadie till framgångsrika lanseringar. Styrelsen utgörs av medlemmar med lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat och av att finansiera och utveckla företag i tidig fas.