Rapporter
Betydande milstolpe uppnådd - VD Linda Persson berättar om affärsavtalet med SPL Medical
Högupplösta bilder för förbättrad cancerdiagnostik 

Drygt 2 000 patienter i Sverige drabbas årligen av rektalcancer, även kallad ändtarmscancer. Idag genomgår majoriteten av patienter med tidig rektalcancer onödigt stora riskfyllda operationer då vi inte på ett säkert sätt kan fastställa om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar eller ej – en viktig markör på hur långt gången cancer är.

Behov av förbättrad diagnostik vid rektalcancer

Idag saknas tillförlitliga diagnostiska metoder för att upptäcka om rektalcancern är spridd utanför tarmen till de närliggande lymfkörtlarna. Majoriteten av de patienter som diagnostiseras med tidig rektalcancer rekommenderas därför att genomgå ett stort och riskfyllt kirurgiskt ingrepp. Operationen kan leda till allvarliga komplikationer för patienten som gör att livskvaliteten påverkas negativt. Den resulterar ofta i exempelvis stomi, problem att tömma blåsan och läckage från tarmen som kan leda till allvarliga infektioner.

Publicerad forskning har visat att cancerspridning till närliggande lymfkörtlar saknades i 9 fall av 10 hos de patienter som hade diagnostiserats med tidig rektalcancer och som genomgått ett stort kirurgiskt ingrepp. I dessa fall hade det därför räckt med ett mindre ingrepp och livskvaliteten hos patienten skulle kunnat bibehållas. Detta är till stor del en följd av att det saknas tillförlitliga diagnostiska metoder för att kartlägga cancerns spridning (Rönnow et. al. 2020).

NanoEcho är ett innovativt företag specialiserat på en ny, användarvänlig bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud. Metoden har hög precision och gör det möjligt att upptäcka rektalcancerspridning till lymfkörtlarna före operation. Detta innebär att de riskfyllda kirurgiska ingreppen kan bli färre och att fler patienter i stället skulle kunna genomgå ett mindre ingrepp, något som skulle leda till både lägre kostnader för vården och bättre livskvalitet för patienten.

LÄS OM
VÅR METOD

SE NANOECHOS
PRESENTATIONSFILM

SE FILMEN
”BYGGA BOLAG”

Vägen till marknaden

NanoEcho arbetar aktivt med att utveckla ett system anpassat för att uppfylla marknads- och kundkraven för att på ett tillförlitligt sätt diagnostisera rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar. Systemet ska verifieras och valideras och en klinisk registreringsstudie för marknadsgodkännande ska förberedas och utföras (CE-märkning).  Parallellt med förberedande och genomförande av den kliniska registreringsstudien planerar bolaget att förbereda marknadslansering genom att engagera ledande rektalkirurger, samt genom att söka marknadssamarbete med existerande distributörer av ultraljud och nanopartiklar. 

I nästa steg finns goda möjligheter att utveckla metoden vidare till exempel för diagnostik av prostatacancer.

NanoEcho som investering
Adresserar ett ouppfyllt medicinskt behov
Global tillväxt med 50% till 2030
Reducera vårdkostnaderna samt förbättra livskvaliteten
Ett erfaret team med en beprövad teknik
Dagens rektalcancerdiagnostik

Globalt drabbas cirka 600 000 årligen av rektalcancer och ungefär en tredjedel av dem avlider inom fem år till följd av sin sjukdom. För att upptäcka cancern tidigt och därmed öka möjligheten att sätta in rätt behandling i tid har många länder infört screening av rektalcancer. På nationell nivå påbörjades införandet av screening i Sverige 2021.

Idag behandlas rektalcancerpatienter vanligtvis med strålning i kombination med kirurgi. För att kunna fastställa diagnos och därefter erbjuda en individanpassad optimal behandling, så är det viktigt för läkarteamet att veta om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar.

I dagens standardiserade vårdförlopp diagnostiseras rektalcancer genom magnetkameraundersökning (MR), skiktröntgen, rektoskopi och i utvalda fall med ultraljud av ändtarmen.

Dagens metoder kan dock inte på ett tillförlitligt sätt kartlägga cancerns spridning till närliggande lymfkörtlar. Detta påverkar behandlingsstrategin och resulterar i att många patienter med tidig rektalcancer genomgår onödigt stora riskfyllda operationer.

Utmaningen att öka överlevnaden i rektalcancer

Idag är femårsöverlevnaden för både prostata- och bröstcancer över 90 procent, medan femårsöverlevnaden för rektalcancer endast är cirka 67 procent.

För att öka överlevnaden för patienter med rektalcancer är det viktigt att upptäcka cancern tidigt, att fastställa om den har spridit sig till närliggande lymfkörtlar, samt om den spridit sig till andra organ. För att uppnå detta krävs bättre diagnostiska metoder.

Ambition
– att vara en del av det standardiserade vårdförloppet

Idag är etablerad klinisk praxis för att kartlägga rektalcancer och fastställa cancerns spridning: vävnadsanalys (biopsi), datortomografi av bröstkorgen, samt magnetkameraundersökning av bäckenregionen. Resultaten av de tre undersökningarna ger underlag för diagnos, prognos, samt val av behandling. Tyvärr finns det begränsningar med dessa metoder vad det gäller att kartlägga spridningen till närliggande lymfkörtlar.

NanoEcho har som ambition att bli en del av etablerad klinisk praxis inom rektalcancerdiagnostik, att bli en del av det standardiserade vårdförloppet. Bolaget avser bidra till en mer tillförlitlig kartläggning av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar, vilket är viktig information för att möjliggöra en mer individanpassad cancerbehandling, som ger ökad livskvalitet för patienterna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.