Högupplösta bilder av lymfkörtlar för förbättrad diagnostik

Drygt 2 000 patienter i Sverige drabbas årligen av rektalcancer. Tyvärr avlider ungefär en tredjedel av dem till följd av sin sjukdom. För att upptäcka cancern tidigt och därmed öka chansen att sätta in rätt behandling i tid inför många länder screening av rektalcancer. 

Högupplösta bilder av lymfkörtlar för förbättrad diagnostik

NanoEcho adresserar ett tomrum inom dagens vård för rektalcancer. Idag finns nämligen ingen bra metod, i den preoperativa utredningen, för att upptäcka cancerspridning till lymfkörtlarna – en viktig markör på hur långt gången cancern är. Majoriteten av patienter som diagnostiseras med tidig rektalcancer rekommenderas att genomgå ett stort komplikationsfyllt kirurgiskt ingrepp i kombination med strålbehandling. Operationen resulterar oftast i stomipåse, läckage, infektioner med mera, vilket innebär att livskvalitén påverkas radikalt. Det har även visat sig att många patienter genomgår onödigt stora operationer. Detta vill vi ändra på!

Vi är nyskapande och specialiserade på en ny, användarvänlig, bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud.  Som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning används järnoxidbaserade nanopartiklar. Metoden har hög precision och gör det möjligt att upptäcka cancerspridning till lymfkörtlarna redan innan operation. Detta innebär att den komplikationsfyllda kirurgin minskar eftersom fler patienter kan genomgå minimalinvasivt ingrepp. Och fler kan dessutom bibehålla sin livskvalitet.

Cirka 600 000 patienter i världen drabbas årligen av rektalcancer. Tyvärr avlider ungefär en tredjedel av dem till följd av sin sjukdom. För att upptäcka cancern tidigt och därmed öka chansen att sätta in rätt behandling i tid har många länder infört screening av rektalcancer. Sverige initierade screening för rektalcancer på nationalnivå under 2021.

Vår ambition är att kommersialisera vårt system och att vår unika metod ska bli en del av det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer.  Därmed kan vi erbjuda läkarteamet kring patienter som drabbats av rektalcancer möjligheten till bästa individanpassade cancerbehandling och prognos för varje patient.

Vi har möjlighet att själv gå till marknaden med vår produkt eller att söka marknadssamarbete med existerande distributörer av ultraljud och nanopartiklar.
I nästa steg finns goda möjligheter att utveckla metoden t.ex. för diagnostik av prostatacancer.

LÄS MER OM
VÅR METOD

SE NANOECHOS
PRESENTATIONSFILM

SE FILMEN
”BYGGA BOLAG”

NanoEcho som investering
1

Vi adresserar ett stort, ouppfyllt medicinskt behov 

2

Vi har potential att reducera vårdkostnaderna 

3

Vi avser att förbättra livskvaliteten för rektalcancerpatienter

4

Den globala marknaden förväntas växa med 50 procent till 2030

Pressmeddelanden
Rapporter
Dagens rektalcancerdiagnostik

Dagens behandling för rektalcancerpatienter är vanligtvis strålbehandling i kombination med kirurgi. För att läkarteamet ska kunna planera den kommande operationen är det viktigt att veta om cancern spridit sig eller inte.

Spridd cancer till närliggande lymfkörtlar är en tydlig markör på hur långt cancern är gången och informationen är viktig för att individanpassa bästa möjliga behandlingsstrategi. 

Idag undersöks spridningen till närliggande lymfkörtlar framförallt genom kostsam magnetkameraundersökning (MR), skiktröntgen, rektoskopi och i utvalda fall med ultraljud av ändtarmen både före och efter behandling. 

Tyvärr är dagens metoder alldeles för osäkra för att på ett tillförlitligt sätt kartlägga cancerns spridning. Detta påverkar behandlingsstrategin och resulterar bland annat i att många patienter med tidig rektalcancer genomgår onödig komplikationsfylld kirurgi. 

Utmaningen att öka överlevnaden i rektalcancer

För prostata- och bröstcancer har det numera uppnåtts en imponerande femårsöverlevnad på över 90 procent. Femårsöverlevnaden för rektalcancer är tyvärr betydligt lägre, endast 67 procent.

En av utmaningarna för att öka överlevnaden består i att korrekt bedöma vilket stadium cancern befinner sig i och om den spridit sig till närliggande lymfkörtlar. För att öka överlevnaden krävs en förbättring och skärpning av nuvarande diagnostik.

Ambition

Vi vill vara en del av det standardiserade vårdförloppet

Vår ambition är att bli del av det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer och bidra till en mer tillförlitlig kartläggning av cancerspridning till lymfkörtlarna. Därigenom kan vi medverka till att minska antalet felbehandlade patienter.

I dagens standardiserade vårdförlopp inom rektalcancer ingår tre olika undersökningar: vävnadsanalys, CT thorax och MRI. Resultaten av de tre undersökningarna utgör de mest betydande underlagen i en multidisciplinär konferens (MDK). 

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?