Bolagspresentation

Den 23:e februari hölls en bolagspresentation med anledning av den pågående företrädesemissionen. 

Spela videoklipp

Dokument för nedladdning

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet
Företrädesemission av 17 536 827 aktier om cirka 26,3 MSEK.

Villkor
För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje tolvtal (12) teckningsrätter ges rätt att teckna sju (7) nya aktier.

Teckningskurs
1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
17 februari – 3 mars 2023

Avstämningsdag
15 februari 2023

Antal aktier innan emissionen
Per dagen för Memorandumet finns 30 063 133 aktier utestående i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK.

ISIN-koder
Aktie: SE0013775566
Teckningsrätt: SE0019763897
BTA: SE0019763905

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Erbjudandet är säkerställt upp till cirka 16,1 MSEK från befintliga ägare genom teckningsförbindelser och garantier. Utöver detta täcks Erbjudandet av ett externt garantikonsortium uppgående till cirka 7,6 MSEK. Sammanlagt är Erbjudandet säkerställt upp till cirka 23,7 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet, varav 10 procent i form av en så kallad toppgaranti.

Utspädning
De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara cirka 36,8 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande Erbjudande kommer således.

Teckningsinformation
Anmälningssedel och emissionsmemorandum finns tillgängliga på www.nanoecho.se, www.gwkapital.se, samt via www.aqurat.se. Aktieägare med innehav i depå, bank eller värdepappersinstitut tecknar nya aktier via sin förvaltare.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.