Hälsoekonomisk modell för införande av NanoEchos diagnostiska metod: underlag för vårdbeslut och prisstrategi

NanoEcho har i samarbete med hälsoekonomiska experter utvecklat en modell för hälsoekonomisk analys för införandet av NanoEchos metod i sjukvården, med syftet att undersöka den potentiella kostnadseffektiviteten. Den hälsoekonomiska modellen visar att införandet av NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster. Denna analys kommer att utgöra en viktig grund för NanoEchos prissättningsstrategi vid […]

NanoEcho har ingått avtal som säkerställer leverans av nanopartikel

NanoEcho har idag ingått ett omfattande avtal som säkerställer bolagets tillgång på järnoxidbaserade nanopartiklar, Ferrotran® (ferumoxtran), både på kort och lång sikt. Avtalet med SPL Medical utgör bolagets hittills mest betydelsefulla avtal, då valet av nanopartikel är avgörande för optimal funktion av bolagets diagnostiska metod. Affärsavtalet, som idag undertecknats av SPL Medical och NanoEcho, är […]

NanoEcho tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad till att hållas den 16 maj 2024. Nytt datum för årsstämman är den 15 april 2024. NanoEchos årsstämma kommer att hållas den 15 april 2024. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast den 20 mars 2024. Kallelse till årsstämman och […]

NanoEcho stärker sin position genom avtal med Clinical Trial Consultants inför den kliniska fasen

NanoEcho meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Clinical Trial Consultants (CTC), som kommer att bidra med expertis, vägledning och förberedande aktiviteter inför den kommande kliniska registreringsstudien. CTC är en Clinical Research Organisation (CRO) och därmed specialiserade på planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Avtalet innebär att CTC kommer att tillhandahålla expertis […]

NanoEcho lämnar in patentansökan för avancerad mjukvarualgoritm inom magnetomotoriskt ultraljud

NanoEcho har officiellt lämnat in en patentansökan hos Patent och Registreringsverket (PRV) för en avancerad algoritm som syftar till att möjliggöra användningen av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska undersökningar. Det nya patentet strävar efter att etablera ett starkt skydd för en mjukvarualgoritm som kontinuerligt beräknar, filtrerar och visualiserar kliniska undersökningsresultat i realtid vid användningen av magnetomotoriskt […]

NanoEcho inleder formell verifieringsfas

Idag inleder NanoEcho den formella verifieringsfasen för sitt bildgivande system, i vilket ultraljud används tillsammans med nanopartiklar för att förbättra diagnostik av rektalcancer. Detta innebär att integrations- och interaktionsprocessen har slutförts, en intern utvärdering har gjorts av systemets prestanda och att dokumentation har sammanställts. En oberoende granskningsprocess har genomförts, för att säkerställa att dokumentationen överensstämmer […]

NanoEcho och Perituskliniken etablerar samarbete kring kommande kliniska registreringsstudie

NanoEcho AB (publ.) har idag undertecknat en avsiktsförklaring med Perituskliniken AB i Lund, vilket innefattar ett samarbete inom klinisk bildtolkning relaterat till rektalcancerdiagnostik. Inledande fokus kommer att vara NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Parterna har nått en överenskommelse om att samarbeta i planering och genomförande av NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Ambitionen är att Perituskliniken ska stödja […]

NanoEcho utökar sitt internationella kontaktnät genom möte med ledande forskare och läkare i Glasgow

NanoEcho har deltagit i ett möte med internationella forskare inom magnetomotoriskt ultraljud, samt ledande läkare verksamma inom kolorektalcancer. På mötet presenterades och diskuterades NanoEchos bildgivande system och dess potential att förbättra diagnostiken inom rektalcancerdiagnostik. I veckan deltog NanoEcho i ett möte i Glasgow tillsammans med internationellt framstående forskare inom magnetomotoriskt ultraljud och ledande läkare inom […]

NanoEcho stärker konkurrenskraften med varumärkesskydd inom EU

NanoEcho AB meddelar idag att både namnet NanoEcho® och bolagets logotyp har registrerats och fått varumärkesskydd i Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Denna dubbla registrering är ett viktigt steg för att stärka NanoEchos varumärkesportfölj samt öka bolagets konkurrenskraft inför kommersiella lanseringar. Registreringen av både namnet NanoEcho® och den tillhörande logotypen, är ett strategiskt beslut som ger […]

NanoEcho ökar sin globala närvaro inom ultraljudsbranchen

NanoEcho AB medverkar vid den internationella konferensen inom ultraljud, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), tillsammans med en av bolagets nyckelleverantörer, us4us Ltd. Deltagandet vid konferensen är en del av arbetet med att positionera NanoEcho på den globala ultraljudsmarknaden. NanoEcho medverkar tillsammans med us4us Ltd., en ledande leverantör av ultraljudsteknik, vid den internationella ultraljudskonferensen, IEEE International […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.