NanoEcho presenterar innovativ teknik på MEDICA och stärker nätverket inom medicinteknik

Under veckan som gick ställde NanoEcho ut och presenterade på MEDICA i Düsseldorf, världens största mässa och evenemang för den medicintekniska industrin med 83 000 besökare. Under den gångna veckan deltog NanoEcho på MEDICA-mässan i Düsseldorf, världens största evenemang för den medicinska industrin. Som ett ungt och innovativt företag fick NanoEcho möjlighet att ställa ut […]

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2024 har nu utsetts

Valberedningen i NanoEcho AB (publ) har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, och består nu av:  Per-Anders Josenby, utsedd av MTT Capital AB, som representerar cirka 5,1 procent av aktier och röster, Omid Ghannad, utsedd av ägargruppen Cloudo AB, Omid Ghannad, Givetvis AB och Maxistans AB, som representerar cirka 13,3 procent av aktier […]

NanoEcho och Perituskliniken etablerar samarbete kring kommande kliniska registreringsstudie

NanoEcho AB (publ.) har idag undertecknat en avsiktsförklaring med Perituskliniken AB i Lund, vilket innefattar ett samarbete inom klinisk bildtolkning relaterat till rektalcancerdiagnostik. Inledande fokus kommer att vara NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Parterna har nått en överenskommelse om att samarbeta i planering och genomförande av NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Ambitionen är att Perituskliniken ska stödja […]

NanoEcho utökar sitt internationella kontaktnät genom möte med ledande forskare och läkare i Glasgow

NanoEcho har deltagit i ett möte med internationella forskare inom magnetomotoriskt ultraljud, samt ledande läkare verksamma inom kolorektalcancer. På mötet presenterades och diskuterades NanoEchos bildgivande system och dess potential att förbättra diagnostiken inom rektalcancerdiagnostik. I veckan deltog NanoEcho i ett möte i Glasgow tillsammans med internationellt framstående forskare inom magnetomotoriskt ultraljud och ledande läkare inom […]

NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – september 2023

Finansiell översiktKvartal 3, 2023: 1 juli – 30 september Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2 939 (-4 598) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 992 (-3 960) TSEK. Nio månader 2023: 1 januari – […]

NanoEcho stärker konkurrenskraften med varumärkesskydd inom EU

NanoEcho AB meddelar idag att både namnet NanoEcho® och bolagets logotyp har registrerats och fått varumärkesskydd i Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Denna dubbla registrering är ett viktigt steg för att stärka NanoEchos varumärkesportfölj samt öka bolagets konkurrenskraft inför kommersiella lanseringar. Registreringen av både namnet NanoEcho® och den tillhörande logotypen, är ett strategiskt beslut som ger […]

NanoEcho ökar sin globala närvaro inom ultraljudsbranchen

NanoEcho AB medverkar vid den internationella konferensen inom ultraljud, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), tillsammans med en av bolagets nyckelleverantörer, us4us Ltd. Deltagandet vid konferensen är en del av arbetet med att positionera NanoEcho på den globala ultraljudsmarknaden. NanoEcho medverkar tillsammans med us4us Ltd., en ledande leverantör av ultraljudsteknik, vid den internationella ultraljudskonferensen, IEEE International […]

NanoEcho AB och us4us Ltd. stärker samarbete för framtida medicinsk ultraljudsteknologi

NanoEcho AB har tecknat en ny avsiktsförklaring med us4us Ltd. gällande fortsatt samarbete kring produktutveckling, som inleddes genom undertecknandet av en avsiktsförklaring i juli 2022. Samarbetet är inriktat på utvecklingen av nästa generations ultraljudsscanner-modul. Enligt tidigare överenskommelse har NanoEcho AB ingått ett aktivt samarbete med us4us Ltd. angående utvecklingen av en innovativ medicinsk ultraljudsscanner-modul avsedd […]

Första formella steget mot certifiering

Som en del i processen att bli godkända för att få sälja och marknadsföra medicinskteknisk utrustning, har NanoEcho idag tagit det första steget mot en certifiering genom att BSI (Brittish Standard Institute) gått igenom bolagets processer. Detta görs för att utvärdera hur väl bolaget efterlever aktuell ISO-standard, ISO 13485 Ledningssystem för medicin-teknik, och för att […]

NanoEcho publicerar halvårsrapport för 2023

Finansiell översiktKvartal 2, 2023: 1 april – 30 juniNettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -3 834 (-4 479) TSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,15) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 417 (-3 886) TSEK. Halvår 2023: 1 januari – 30 juniNettoomsättningen uppgick till 0 […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.