NanoEcho publicerar årsredovisning för 2023

NanoEcho AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 är publicerad. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nanoecho.se/investerare/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Linda Persson, VDemail: ir@nanoecho.se NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används […]

NanoEcho publicerar årsredovisning för 2022

NanoEcho AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nanoecho.se/investerare/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Linda Persson, VDemail: ir@nanoecho.se NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används […]

Årsredovisning 2021

Finansiell översikt Helår 2021: 1 januari – 31 december Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK. […]

NanoEcho publicerar årsredovisning 2020

NanoEcho meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan: https://nanoecho.se/investerare/#rapporter.  Vid frågor vänligen kontakta Annika AnderssonCCOE-post: pr@nanoecho.se Om NanoEcho NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.