NanoEcho publicerar årsredovisning för 2022

NanoEcho AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nanoecho.se/investerare/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Linda Persson, VDemail: ir@nanoecho.se NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används […]

Årsredovisning 2021

Finansiell översikt Helår 2021: 1 januari – 31 december Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK. […]

NanoEcho publicerar årsredovisning 2020

NanoEcho meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan: https://nanoecho.se/investerare/#rapporter.  Vid frågor vänligen kontakta Annika AnderssonCCOE-post: pr@nanoecho.se Om NanoEcho NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i […]

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?