Halvårsrapport 2022

Finansiell översiktKvartal 2, 2022: 1 april – 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 479 (-4 315) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,15 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 436 (-4 278) TSEK. Halvår 2022: 1 januari – 30 juni […]

NanoEcho halvårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt andra kvartalet och halvåret Andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 315 (-1 028) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,00) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 278 (-1 028) TSEK. Första halvåret 2021, 1 […]

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?