Hälsoekonomisk modell för införande av NanoEchos diagnostiska metod: underlag för vårdbeslut och prisstrategi

NanoEcho har i samarbete med hälsoekonomiska experter utvecklat en modell för hälsoekonomisk analys för införandet av NanoEchos metod i sjukvården, med syftet att undersöka den potentiella kostnadseffektiviteten. Den hälsoekonomiska modellen visar att införandet av NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster. Denna analys kommer att utgöra en viktig grund för NanoEchos prissättningsstrategi vid den kommande marknadslanseringen.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har utvecklat en hälsoekonomisk analys som stöd för beslutsfattande inom vården angående införandet av NanoEchos diagnostiska metod. Målet med NanoEchos metod är att på ett tillförlitligt sätt kartlägga eventuell rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar.

Arbetet med modellen inleddes med en grundläggande kartläggning av kliniska data, hälsoeffekter och kostnader relaterade till dagens rektalcancerdiagnostik. I nästa steg utvecklade IHE en hälsoekonomisk modell för att analysera kostnadseffektiviteten och budgetpåverkan vid införande av NanoEchos diagnostiska metod. Modellen är ett kraftfullt analysverktyg för att bedöma hur införandet av NanoEchos diagnostiska metod påverkar hälso- och sjukvårdens kostnader, samt hur införandet av metoden har potential att generera hälsovinster i form av patientnytta.

Den hälsoekonomiska modellen visar att införandet av NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster genom kostnadsbesparingar i form av minskat behov av större operationer, minskad överbehandling av tidig rektalcancer, samt ökad livskvalitet för patienter med tidig rektalcancer.

”Det har varit en förmån att få arbeta tillsammans med IHEs hälsoekonomiska experter, som med grund i vetenskapen utvecklat detta viktiga, kraftfulla verktyg till oss. Den hälsoekonomiska modellen ger oss inte bara insikter om kostnadseffektiviteten vid införandet av vår diagnostiska metod, utan utgör även en grund för vår prissättningsstrategi vid vår kommande marknadslansering.” säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.