NanoEcho tar nästa steg in i en detaljerad produktutvecklingsfas

NanoEcho har genomfört en ”Design Input Review” – en systematisk granskning av insamlade krav och utvecklingsplaner inför produktutvecklingsfasen. Bolaget går nu in i en detaljerad designutvecklingsfas med målsättning att ta fram en prototyp förberedd för kommersialisering.

Resultatet av den genomförda granskningen är att samtliga krav; kliniska, regulatoriska, tekniska och användarkrav, har definierats och är dokumenterade. Utfallet från granskningen innebär att planer nu är etablerade för att hantera risker, klinisk utvärdering och produktutveckling. Detta säkerhetsställer att bolaget har en fastlagd plan för att utveckla en kommersiell produkt. Ett viktigt underlag har varit den återkoppling som vi fått från vår pågående kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad.

Genomförandet av vår ”Design Input Review” är ett viktigt steg i vår resa till att bli ett mer marknadsorienterat produktutvecklingsbolag. Vi har successivt förstärkt organisationen och har nu ett team som vet vad som krävs att sätta medicintekniska produkter på marknaden. Min bedömning är att vi är väl förberedda att nu inleda en mer detaljerad utvecklingsfas av vårt kommersiella system, säger Linda Persson, VD för NanoEcho.

Vi arbetar systematiskt efter vårt nyligen etablerade kvalitetsledningssystem som är anpassat efter medicinteknisk industri. Bolaget går nu in i en mer detaljinriktad produktutvecklingsfas där målet är en prototyp förberedd för kommersialisering.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-mail: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.