NanoEcho tilldelas externt innovationsstöd för marknadsanalys

NanoEcho har beviljats ett innovationsstöd från Vinnova om 99 000 kr inom ramen för affärsutveckling. Det tilldelade stödet är avsett att finansiera en marknadsanalys riktad mot potentiella kundsegment.

Vinnovas tilldelning av innovationsstöd syftar till att stärka innovationskapaciteten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag. NanoEcho har beviljats anslag på 99 000 kr som bidrag till att verifiera marknadsstrategin för bolaget. Innovationsbidraget kommer att användas till extern support av att utföra en marknadsanalys med avseende på potentiella kundsegment.

”Vi är oerhört glada och tacksamma för att NanoEcho har tilldelats detta innovationsstöd. Stödet är av stor vikt för oss då det möjliggör extern assistans för att genomföra en noggrann marknadsanalys riktad mot våra framtida kunder” – säger Linda Persson, VD för NanoEcho.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Hallström, CMO & CCO
email: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en precis, enkel och kostnadseffektiv diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en individanpassad behandling, avsikten är att patienternas livskvalitet efter behandling ska öka samtidigt som behandlingskostnaderna minskas. www.nanoecho.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.