Integritetspolicy

Din personliga integritet är av högsta vikt för NanoEcho och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa och uppfylla ingångna avtal, samt vid intresseavvägning. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Personnummer & Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss.

Vi kan även få tillgång på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt: exempelvis via e-post eller telefon.
• Uppgifter som vi får in via bolagets hemsida: exempelvis vid prenumeration av pressmeddelande.
• Uppgifter som vi får från offentliga register: exempelvis från värdepapperscentral.
• Uppgifter som vi får när du söker anställning hos oss eller besöker oss.
• Uppgifter vi får genom affärskontakt: exempelvis om du är kontaktperson.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Intresseavvägning: Aktierelaterade ärenden, vid rekryteringsprocesser, samt inregistrering vid besök, anmälan till nyhetsbrev och som kontaktperson med samarbetspartners.

Rättslig förpliktelse: Anmälan till sammanträde, såsom årsstämma. Myndighetsutövning eller allmänt intresse: Kontakt med myndigheter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi strävar efter att endast dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden till oss. För fullgörande av intresseavvägning och rättlig förpliktelse kan vi komma att dela dina personuppgifter med av oss anlitad advokatbyrå, finansinstitut, myndigheter och IT-avdelning.
Hur skyddas och lagras dina personuppgifter?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och NanoEchos åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har egen IT- tekniker rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för avsett ändamål och där vi har stöd i lag.

Dina rättigheter
Begäran om rättelse eller radering

Rätt till rättelse/radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära utdrag från NanoEcho och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som NanoEcho behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att tillmötesgå din begäran.

Personuppgiftsansvarig och våra biträden
NanoEcho är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. NanoEcho har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners, därigenom säkerställer vi att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig:
NanoEcho AB
E-postadress: info@nanoecho.se
Telefonnummer: +46 (0)46 16 20 75
Adress: Gasverksgatan 1, 222 29 LUND

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.