Teknologin

Nanoecho utvecklar en ny medicinsk bildgivande metod, kallad magneto-motoriskt ultraljud. Projektets innovativa höjd är att utnyttja nanoteknologi i kombination med modern ultraljudsteknik för att förbättra detektion av cancer.

Ett nanopartikelbaserat kontrastmedel används för att tydligt markera involverade lymfkörtlar och få en uppfattning om de innehåller metastaser. Genom att på ett nytt sätt förena ett magnetfält med diagnostiskt ultraljud kan man utöka den redan i sig kostnadseffektiva ultraljudstekniken till helt nya användningsområden för analys av tumörspridning och behandlingseffektivitet.

Tekniken ger också en framtida möjlighet till så kallad molekylär avbildning, där kontrastmedlet kan prepareras med tumörsökande molekyler, och bara precis den sjuka vävnaden avbildas. Dagens medicinska bildteknik ger läkaren ovärderlig vägledning för diagnos och behandling, men i allmänhet först när exempelvis en tumör uppnått en viss storlek. Genom molekylär avbildning kan sjukdomen upptäckas i ett mycket tidigare stadium, kanske upp till ett årtionde, och upptäckten av tidiga förändringar är nyckeln till bättre bot och längre överlevnad.

De typer av kontrastmedel som används för ultraljud idag saknar den möjligheten då de inte lämnar blodbanan, varför NanoEcho's teknologi är en stark kandidat för framtida molekylär avbildning med ultraljud. NanoEcho's teknik baseras på ny hårdvara och mjukvara att i en ultraljudsscanner, i kombination med superparamagnetiska järnoxidbaserade nanopartiklar.

Fördelar med teknologin:

Åtminstone 5 gånger bättre upplösning av bilderna än för MR

Tydlig gräns mellan cancervävnad och frisk vävnad (med kontrast)

Enklare och mer portabelt än MR

Kan användas bedside