NanoEcho publicerar investerarbrev

Läs mer om VD Linda Persson och CTO Magnus Santesson när de berättar mer om deras arbete med att skapa en stark leveransfokuserad företagskultur.

"Det är viktigt att vi själva visar det engagemang och driv som vi vill se hos våra medarbetare", säger Linda och Magnus.

Möt även professor och överläkare Henrik Thorlacius, senior medicinsk rådgivare för NanoEco, när han berättar hur NanoEchos metod kan komma att hjälpa rektalcancerpatienter i framtiden. 

NanoEcho publicerar årsredovisning 2020

NanoEcho meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan: https://nanoecho.se/investerare/#rapporter. 

”Vi är redo för kliniska studier och planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång”

”Vi är redo för kliniska studier och planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång”, säger Linda Persson, VD för NanoEcho AB. Noteringsarbetet fortskrider och parallellt med detta har bolaget förstärkts med strategiska nyckelkompetenser. Som tidigare meddelats är Bolaget nu redo att påbörja kliniska studier i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, under ledning av överläkare och professor Eva Angenete.

– Vi är redo att inleda de kliniska studierna på utopererad vävnad från rektalcancer-patienter så snart covid-restriktionerna tillåter det. Utifrån vad vi vet idag bedömer vi att studierna kommer att kunna inledas under andra kvartalet av 2021, då vi även avser notera bolaget under förutsättning att marknadsklimatet tillåter det. Det förberedande arbetet är i full gång, kommenterar Linda Persson, NanoEchos VD.

Arbetet med att bygga en stark bolagsstruktur fortsätter. Under de senaste veckorna har NanoEchos organisation förstärkts med en medicinsk rådgivare samtidigt som tre strategiskt viktiga nyckelkompetenser har rekryterats. Ytterligare rekryteringar planeras under året.

– Bolagets starka kassa, inklusive den senaste nyemissionen i höstas på cirka 34 miljoner kronor, tar oss hela vägen till andra halvan av år 2022. Då är vår ambition att initiera ytterligare kliniska studier, denna gång med bolagets uppdaterade portabla system anpassat för en kommersialisering, avslutar Linda Persson.

Produktutvecklingen stärks genom nyckelrekryteringar

För att fortsätta stärka produktutvecklingen av NanoEchos unika patenterande metod, diagnostisering av spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar, har bolaget genomfört tre nyckelrekryteringar. Rekryteringarna tillför viktig kompetens inför vidareutvecklingen av NanoEchos produkt. Samtliga tillträder under de närmsta månaderna.

Teamet förstärks med tre starka kompetenser. Roger Isaksson anställs som senior systemingenjör. Roger har en mycket bred kunskap inom systemutveckling, mätteknik och produktionsoptimering inom bland annat medtech- och automotivebranschen.

Martin Larsson anställs som senior mjukvaruutvecklare. Martin har mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling av komplexa inbyggda system från både konsumentproduktindustrin och medtechbranschen.

Inför de kliniska studierna har bolaget rekryterat Sania Bäckström som Senior Clinical Affairs. Sania har en gedigen erfarenhet av att planera och utföra kliniska studier, för att uppfylla kraven som ställs ur kliniskt perspektiv för att ta en produkt till marknaden.

Detta är tre oerhört kompetenta medarbetare som alla har djup kunskap och erfarenhet av att utveckla och ta fram produkter till marknaden, vilket varit ett viktigt kriterium vid rekryteringarna. Vi värdesätter erfarenhet från arbete inom industrin och framför allt erfarenhet av att utveckla produkter. Vi har en spännande tid framför oss med bland annat marknadsnotering och kliniska studier. Rekryteringarna är strategiskt viktiga för den fortsatta produktutvecklingen av vår unika patenterande metod med ambitionen att fylla ett tomrum inom vården för rektalcancerpatienter, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Professor och överläkare Henrik Thorlacius tar sig an rollen som Senior Clinical Advisor

”Det är med stor glädje jag vill meddela att professor och överläkare Henrik Thorlacius har signerat ett konsultavtal för rollen som Senior Clinical Advisor för NanoEcho. Med sin gedigna erfarenhet och kompentens inom kolorektalkirurgi kommer han vara en mycket värdefull tillgång i vår produktutveckling. Henrik kommer att verka som rådgivare till både ledningen och styrelsen. Jag ser verkligen fram emot detta samarbete och hälsar honom varmt välkommen”, säger NanoEchos VD Linda Persson.

Henrik Thorlacius har imponerande meriter och är idag professor och överläkare på Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt avdelningschef för Kirurgi på Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö. Han har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar och valdes förra året in som ledamot i världsorganisationen för endoskopi (WEO) med fokus på endoskopisk kirurgi. Det var också han som genomförde den första ESD operationen (endoskopisk submukosadissektion) i Sverige. ESD möjliggör lokal endoskopisk behandling av tumörer som annars måste avlägsnas med komplikationsfylld kirurgi. På senare år har Henrik Thorlacius fokuserat på att införa ESD på stora och komplexa tumörer i kolon och rektum. ESD programmet på SUS har nu vuxit till ungefär 150 patienter per år. Dessa patienter behöver därmed inte genomgå större kirurgiska operationer, vilket är en stor fördel för bevarandet av patienternas livskvalité och resurssparande för sjukhuset.

Henrik Thorlacius menar att det finns ett tomrum i dagens vård i det standardiserade vårdpaketet för rektalcancerpatienter.
NanoEchos metod möter behovet av förbättrad diagnostik, idag finns ingen liknande metod som kan påvisa om rektalcancern spridit sig till lymfkörtlarna. Diagnostiken fyller ut tomrummet i vården och möjliggör att fler patienter kan genomgå lokal endoskopisk behandling och undvika stor och riskabel kirurgi”, säger Henrik Thorlacius, som även menar att många patienter med tidig rektalcancer genomgår en stor operation helt i onödan.