NanoEcho tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad till att hållas den 16 maj 2024. Nytt datum för årsstämman är den 15 april 2024.

NanoEcho AB (publ): Bokslutskommuniké för januari – december 2023

Finansiell översiktKvartal 4, 2023: 1 oktober – 31 december Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4 194 (-2 610) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,10) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 799 (-3 840) TSEK. Helår 2023: 1 januari – 31 […]

NanoEcho lämnar in patentansökan för avancerad mjukvarualgoritm inom magnetomotoriskt ultraljud

NanoEcho har officiellt lämnat in en patentansökan hos Patent och Registreringsverket (PRV) för en avancerad algoritm som syftar till att möjliggöra användningen av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska undersökningar. Det nya patentet strävar efter att etablera ett starkt skydd för en mjukvarualgoritm som kontinuerligt beräknar, filtrerar och visualiserar kliniska undersökningsresultat i realtid vid användningen av magnetomotoriskt ultraljud

NanoEcho publicerar investerarbrev

I vinterns investerarbrev summerar vi 2023 och vi känner en enorm stolthet över vad vi, som ett engagerat och fokuserat team, har presterat. Vi har tagit stora kliv framåt genom att öka vår internationella närvaro samt ökat vårt kliniska fokus. Dessutom har vi idag ett system klart för formell verifiering vilket markerar att vi nått […]

NanoEcho inleder formell verifieringsfas

Idag inleder NanoEcho den formella verifieringsfasen för sitt bildgivande system, i vilket ultraljud används tillsammans med nanopartiklar för att förbättra diagnostik av rektalcancer. Detta innebär att integrations- och interaktionsprocessen har slutförts, en intern utvärdering har gjorts av systemets prestanda och att dokumentation har sammanställts. En oberoende granskningsprocess har genomförts, för att säkerställa att dokumentationen överensstämmer med myndigheternas krav.

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2024 har nu utsetts

Valberedningen i NanoEcho AB (publ) har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, och består nu av:  Per-Anders Josenby, utsedd av MTT Capital AB, som representerar cirka 5,1 procent av aktier och röster, Omid Ghannad, utsedd av ägargruppen Cloudo AB, Omid Ghannad, Givetvis AB och Maxistans AB, som representerar cirka 13,3 procent av aktier […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.