NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2024

FINANSIELL ÖVERSIKTKvartal 1, 2024: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -3 978 (-3 466) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 879 (- 3 669) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2023

Finansiell översikt första kvartaletKvartal 1, 2023: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 466 (-4 921) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,16) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 669 (-4 231) TSEK. Likvida medel uppgick på […]

Kvartalsrapport 1 2022

Finansiell översikt första kvartaletKvartal 1, 2022: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4921 (-3 566) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,02 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 231 (-3 687) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till […]

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartaletFörsta kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK. Likvida […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.