NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2023

Finansiell översikt första kvartaletKvartal 1, 2023: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 466 (-4 921) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,16) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 669 (-4 231) TSEK. Likvida medel uppgick på […]

Kvartalsrapport 1 2022

Finansiell översikt första kvartaletKvartal 1, 2022: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4921 (-3 566) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,02 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 231 (-3 687) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till […]

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartaletFörsta kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK. Likvida […]

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?