Kvartalsrapport 3 2022

Finansiell översiktKvartal 3, 2022: 1 juli – 30 september Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 598 (-2 464) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 552 (-2 474) TSEK. Nio månader 2022: 1 januari – […]

NanoEcho tillkännager samarbetspartner för nanopartikeln

NanoEcho och SPL medical har tecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring regulatoriskt partnerskap och leverans av järnoxidbaserade nanopartiklar. Målet med samarbetet är ett marknadsgodkännande för NanoEchos indikation avseende eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.

Halvårsrapport 2022

Finansiell översiktKvartal 2, 2022: 1 april – 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 479 (-4 315) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,15 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 436 (-4 278) TSEK. Halvår 2022: 1 januari – 30 juni […]

Kvartalsrapport 1 2022

Finansiell översikt första kvartaletKvartal 1, 2022: 1 januari – 31 mars Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4921 (-3 566) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,02 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 231 (-3 687) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till […]

NanoEcho Bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt Fjärde kvartalet 2021: 1 oktober – 31 december Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,15 (-0,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 331 (-4 495) TSEK. Helår 2021: 1 januari – 31 december Nettoomsättningen uppgick till […]

NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översiktTredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK. Nio månader 2021: 1 januari – 30 […]

NanoEcho halvårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt andra kvartalet och halvåret Andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 315 (-1 028) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,00) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 278 (-1 028) TSEK. Första halvåret 2021, 1 […]

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartaletFörsta kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK. Likvida […]

NanoEcho publicerar årsredovisning 2020

NanoEcho meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan: https://nanoecho.se/investerare/#rapporter.  Vid frågor vänligen kontakta Annika AnderssonCCOE-post: pr@nanoecho.se Om NanoEcho NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.